Google Android

Intel i Google Optimiziraju Android Platformu za Atom procesore

Kompanije Intel Corporation i Google Inc su najavile da će raditi na optimizaciji budućih verzija Android ™ platforme za Intelovu porodicu Atom ™ procesora niske potrošnje. To znači da će buduće verzije Android platformi podržavati i Intel tehnologije, pored drugih arhitektura.

Zajednički napor je uložen u skraćenje vremena potrebnog za izlazak na tržište smart telefona koje pokreće Intel tehnologija i koji rade na Android platformi. Intel će iskoristiti dostupnost otvorenog koda Android platforme kako bi svojim klijentima obezbedio proizvode koji inspirišu na konstantnu inovaciju i omogućavaju personalizovano računarsko iskustvo, koje se u potpunosti zasniva na Intel tehnologiji primenjenoj na nizu uređaja. Ovo će omogućiti proizvođačima mobilnih uređaja i operaterima bežičnih mreža da iskoriste sposobnosti Intel ® arhitekture niske potrošnje i prebace na x86 ekosistem radi daljeg razvoja Android platforme.

“Optimizacijom Android platforme za Intel arhitekturu, donosimo nove mogućnosti na tržištu koje će ubrzati industrijsko usvajanje i izbor, i dovesti uzbudljive nove proizvode na tržište kako bi iskoristili kombinovani potencijal Intel tehnologije i Android platforme”, rekao je predsednik i izvršni direktor kompanije Intel Pol Otelini. ” Zajedno, činimo Intel arhitekturu bržom i donosimo novi nivo inovativnosti u sve zreliju Android platformu.”

“Kombinujući Android sa proizvodima niske potrošnje kompanije Intel, otvara se više mogućnosti za inovacije i izbor, ” rekao je Andi Rubin, viši potpredsednik Mobile jedinice kompanije Google. “Ova saradnja će omogućiti dalji razvoj Android ekosistema. ”

Današnja najava oslanja se na skorašnju inicijativu omogućavanja Intel arhitekture na Google proizvodima , u koje spadaju Chrome OS i Google TV zajedno sa Android Software Development kitom (SDK) i Native Development kitom(NDK).

Leave a Reply