Google Android

Održana obuka Uvod u Android programiranje

U organizaciji Privredme komore Beograda, Udruženja informatičke delatnosti i Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, održana je prva u nizu obuka “Uvod u Android programiranje”, u okviru Centra za obuku programera.

Obuka je realizovana sa predavačima iz firme Code Factory, a imala je cilj da polaznike uvede u sve elemente programiranja na Android platformi na razumljiv i konkretan način, kako bi izbegli česte početničke greške koje kasnije značajno uspore napredovanje.

android

 

Na kraju kursa, polaznici su ovladali dovoljnom količinom znanja za izradu manjih aplikacija, kompletnih i spremnih za objavljivanje na Google Play-u.

Leave a Reply