Google Android

Soc.io Mall – prvi Android trgovinski centar počeo sa prodajom Android sadržaja

Makedonska softerska kompanija “Sivus” je objavila novu verziju Soc.io Mall-a (http://soc.io), prvi Android™ trgovinski centar u svetu, sa kojim se omogućava kupovina Android aplikacija, igrica i e-knjiga.

Prema Nikoli Georgievu, menadžeru Soc.io Mall-a, u fokusu Android trgovinskog centra uvek se nalazi korisnik aplikacija i igrica. “Razvili smo jednostavno, brzo i bezbedno mesto gde će korisnik da kupuje Android sadržaje, bez razlike da li se kupovina odvija preko veb strane ili preko mobilne aplikacije na Soc.io Mall-u” kaže Georgiev.

Sa svojom najnovijom verzijom, Soc.io Mall programerima nudi zaštitu njihovih aplikacija i igrica, preko opcije za licenciranje sadržine koju će da razvijaju i nude preko ovog tržnog centra. “Naš cilj je da stvorimo bezbedan i stabilan market gde će progameri da prodaju svoje aplikacije. Zbog toga smo razvili Licensing API opciju sa kojom se štiti sadržaj programera od neautorizovanog korišćenja, odnosno samo korisnik koji je platio za konkretnu sadržinu ima pravo na njeno korišćenje,” otkriva Georgiev.

Osim opcije za licenciranje aplikacija, Soc.io Mall programerima nudi mogućnost za prodaju svojih digitalnih sadržaja na globalnom tržištu, kao i najbolju podelu prihoda u industriji.

Sadržina ovog tržnog centra najskorije će biti obogaćena i sa audio knjigama, muzikom i videom. U partnerstvu sa nekoliko svetskih proizvođača mobilni uređaja, Soc.io Mall je već unapred instaliran na više od pet miliona Android tableta i pametnih telefona (Smartphone).

Leave a Reply