Google Android

Tehnicom Solutions kreira Android aplikaciju za upravljanje voznim parkom

Tehnicom Solutions Android tim potpisao ugovor za izradu Android aplikacije koja predstavlja deo sistema za upravljanje voznim parkom za potrebe kompanije Técnicas de Ingeniería S.L iz Španije.

Técnicas de Ingeniería S.L, sa svojim GesInFlot rešenjem za upravljanje flotom i kontrolu voznog parka zauzima lidersku poziciju na teritoriji Španije, a Tehnicom solutions tim angažovan je za potrebe izrade mobilne aplikacije, čija je namena unapređenje logistike i komunikacije između sistema i izvršioca.

Aplikacija će biti prilagođena za rad na tablet uređajima baziranim na Android OS 2.2 i više, a projektni zadatak obuhvata četiri ključna dela i to:
– Prilagođavanje tablet uređaja za serijsku komunikaciju sa eksternim uređajem koji se nalazi u vozilu i sakuplja podatke sa raznih izvora (tzv. Black Box)
– Komunikaciju sa uređajem u smislu preuzimanja i prosleđivanja informacija serverskoj aplikaciji
– Komunikacije između centrale i zaposlenog
– Preuzimanje obrađenih informacija sa serverske aplikacije i prikaz informacija na tablet uređaju.

Pored osnovnih biće razvijene i dodatne funkcionalnosti koje su dostupne zahvaljujući prirodi samih uređaja, i to Barkod skener, modul za potpis i dr.

Leave a Reply