Google Android

Ulysse Speedometer – Android zamena za automobilski putni računar

Većina stariji vozila nema nikakav, dok i novija vozila imaju samo putne računare (board computer) rudimentarnih funkcija, zato nam u pomoć dolaze Androidi sa sjanim aplikacijam. Jedna od njih je i Ulysse Speedometer koja uspešno može da zameni klasični putni računar.

Unutar sjajnog interfejsa, koji simulira avionski HUD, aplikacija meri i pokazuje, brzinu kretanja vozila, prosečnu brzinu kretanja, GPS visinu (visinomer), GPS kompas, pređenu kilometražu…

Aplikacija i upozorava na prekoračenja,i svu pređenu kilometražu beleži u dnevnike putovanje, Poseduje i HUD mod koji simulira HUD pokazivače na premium vozilima kada vam na vetrobranu, velikim ciframa ispisuje samo trenutnu brzinu.

Leave a Reply