Mobile

Huawei uručio “Novum” nagrade najboljim studentima

U hotelu Holiday Inn, 13. Decembra uručene su Huawei “Novum“ nagrade najboljim studentima smera informacionih i telekomunikacionih tehnologija.

Osnov za uspostavljanje „Novum“ nagrade za najboljeg studenta je želja osnivača da ona postane simbol za valorizaciju znanja kroz naporan rad, kreativnost i inventivnost.

Nakon uspostavljanja „Novum“ stipendije za najbolje studente u 2011. godini, kompanija „Huawei“ nastavlja tradiciju davanja i prepoznavanja potpisivanjem donatorskog ugovora na 4 godine, što dovodi do ukupnog budžeta za nagradu najboljih studenata u iznosu od 50.000 američkih dolara, a od 2013. Godine kineska kompanija će uložiti dodatnih 50.000 dolara u usavršavanje mladih u Srbiji.

Leave a Reply