Mobile

iPhone 5 nije kompatibilan sa BMW automobilima

Za razliku od svojih prethodnika, iPhone5, trenutno, nije u potpunosti kompatibilan s BMW vozilima. Razog tome su promene u dizajnu uređaja i uvođenje novih tehničkih rešenja. Osim što je tanji i duži, iPhone5 ima novi 8-pinski i potpuno digitalni priključak umjesto dosadašnjeg 30-pinskog gde su određeni pinovi imali analogni izlaz.

Posledica toga su promene u načinu funkcionisanja iPhone5 uređaja u BMW vozilima opremljenim odgovarajućom komunikacijskom opremom. U nastavku je dan pregled najvažnijih funkcija i opreme.

1. Telefoniranje
Nema promena. Uređaj je moguće na uobičajen način Bluetooth-om povezati sa vozilom, telefonirati i videti kontakte iz imenika.

2. Snap-in adapter
Niti jedan snap-in adapter koji BMW trenutno ima u ponudi nije kompatibilan s iPhone-om 5. BMW razvija novi adapter, ali neće biti dostupan pre druge polovine 2013. godine.

3. Reprodukovanje muzike sa iPhone-a
Ako vozilo ima dodatnu opremu 644 (Univerzalna priprema za mobilni telefon s Bluetooth funkcijom) i 6NK (Uređaj za Bluetooth i USB povezivanje) moguće je bežično reprodukovanje muzike  (Bluetooth-om) preko audio sistema u vozilu. Ako se želi povezati iPhone5 sa vozilom preko USB priključka potreba korišćenja Apple-ovog digitalnog adaptera (8-pinski/30-pinski) zavisi od opreme vozila:
– digitalni adapter neće biti potreban ako se do sada za povezivanje starijih generacija iPhone uređaja sa vozilom koristio Apple-ov 30-pinski kabl. Za povezivanje treba nastaviti koristiti novi kabel sa 8-pinskim priključkom koji dolazi uz iPhone5
– adapter će biti potreban ako se do sada za povezivanje uređaja sa vozilom koristio BMW-ov Y-kabel. U tom slučaju potreban je Apple-ov digitalni adapter koji prilagođava 8-pinski priključak na 30-pinski. Adapter u sebi ima integrisan digitalno/analogni pretvarač audio signala i dostupan je u prodaji. Novi Y-kabel s 8-pinskim priključkom BMW trenutno razvija i biće dostupan najranije u prvom kvartalu sledeće godine.

4. Reprodukovanje video zapisa sa iPhone-a
Sačuvane video zapise više nije moguće pregledavati na ekranu u vozilu. Takođe, prikaz na ekranu u vozilu nije moguće prilagoditi interfejsu Apple uređaja (funkcija Plug-ln u BMW vozilima). Razlog je nepostojanje analognog video izlaza na novom, 8–pinskom priključku koji je potreban za ostvarivanje ranije spomenutih funkcija.

5. BMW Apps
Nema promena, jedino je moguća pojava crnih redova u dnu ekrana u vozilu zbog većeg ekrana na iPhone-u 5

6. Office
Prelaskom na iOS6 operativni sistem , funkcija Office (pregledavanje SMS i e-mail poruka na ekranu u vozilu) je postala aktivna. U ostvarivanju ove funkcije sa iPhone-om 5 mogući su problemi, a biće otklonjeni nadogradnjom softvera u vozilu najranije nakondecembra 2012. godine.

Leave a Reply