Mobile

Izabrana najbolja lokalna Bada aplikacija

Samsung Electronics izabrao je najbolju lokalnu bada aplikaciju na bada Closing Event-u koji je organizovan 21. aprila u hotelu Zira u Beogradu. Sedamdeset studenata i programera prijavilo je svoje aplakcije tokom šest meseci takmičenja pod nazivom bada Challenge, bada Programerski izazov – za najbolju lokalnu bada aplikaciju.

Učesnici su imali mogućnost da svoje ideje za aplikaciju prijave popunjavanjem forumulara na sajtu www.bada.rs do 1.februara ove godine, nakon čega su imali dva meseca da prijavljene aplikacije razrađuju. U skladu sa bada vizijom – „Smart telefon za svakoga”, kriterijumi za odabir najbolje bada aplikacije bili su sledeći: originalnost i kreativnost, lokalna primenljivost, funkcionalnost, upotrebljivost i dizajn.

Sagovornik:
Miloš Popović, Marketing Manager TN, Samsung Electronics Adriatic

Leave a Reply