Mobile

Izabrana najbolja lokanalna Bada aplikacija

Samsung Electronics, svetski lider u oblasti digitalnih medija i digitalnih konvergentnih tehnologija, izabrao je najbolju lokalnu bada aplikaciju na bada Closing Event-u u hotelu Zira u Beogradu. Sedamdeset studenata i programera prijavilo je svoje aplakcije tokom šest meseci takmičenja pod nazivom bada Challenge – bada Programerski izazov – za najbolju lokalnu bada aplikaciju.

Učesnici su imali mogućnost da svoje ideje za aplikaciju prijave popunjavanjem forumulara na www.bada.rs web sajtu do 1.februara ove godine, nakon čega su imali dva meseca da prijavljene aplikacije razrađuju. U skladu sa bada vizijom – „Smart telefon za svakoga”, kriterijumi za odabir najbolje bada aplikacije bili su sledeći: originalnost i kreativnost, lokalna primenljivost, funkcionalnost, upotrebljivost i dizajn.

Samsung Electronics odabrao je tri aplikacije kao najbolje. Autor najbolje aplikacije, Halo Taxi Srbija (autor Gampo), nagrađen je sa pet hiljada eura. Druga (TV Program Srbija, autor Wireless media) i treća nagrada (Bada Kurs, autor Marko Jovanović) za bada aplikaciju su tri hiljade i hiljadu eura, a svi nagrađeni dobili su i Samsung bada telephone Wave II. Pored toga nagrađena je i Najbolja studentska aplikacija – Samsung device (Memory Blocks, autor VTŠ Apps Team) i Najbolja aplikacija po izboru stručnog žirija novinara (Night Clock V, autor VTŠ apps Team).

Samsung Electronics će u septembru startovati sa konceptom Premium store koji će programerima omogućiti da prave aplikacije koje mogu da se prodaju na srpskom mobile tržištu.

Leave a Reply