Mobile

Jedan punjač za sve mobilne telefone

Energizer Energi Mobile ChargerTrenutno gotovo svaki tip telefona poseduje sopstvenu vrstu punjača,što je nelogično i neekonomično. Obično se traži odgovarajući punjač, ali, gotovo uvek, takvih nema u blizini. Tome bi uskoro trebalo da dođe kraj.

Nemački komesar Evropske unije za industriju, Ginter Ferhojgen, u svom pisaćem stolu drži mnogo raznih punjača za razne vrste mobilnih telefona, pa “ga to stvarno ljuti!”.

Za svaki mobilni telefon drugi punjač? Sada bi tom haosu trebalo da je odzvonilo. Pod pritiskom Komisije Evropske unije, vodeći proizvođači mobilnih telefona pristali su na uspostavljanje jedinstvenog standarda za punjače. „Smisao ove mere je da se spreči da svuda naokolo leže na desetine punjača“, objašnjava Ferhojgen.

Pretnja urodila plodom

Proizvođači mobilnih telefona će od sledeće godine uz sve nove telefone isporučivati novi mikro-USB punjač, kakav već sada koriste svi telefoni sa funkcijama mini-asistenta koji se priključuju na računare. To je bar komesaru obećalo deset najvažnijih proizvođača mobilnih telefona u odgovarajućoj izjavi.

Doduše, oni to nisu učinili dobrovoljno. Ferhojgen im je proletos pretio da će, ukoliko se ne povinuju njegovom zahtevu, predložiti jedan zakon. “Preduzeća imaju različite interese i različite strategije, tako da nije bilo jednostavno naterati ih da se povinuju jedinstvenoj strategiji. Ali, mislim da je pretnja novim zakonom pomogla“.

2 thoughts on “Jedan punjač za sve mobilne telefone

Leave a Reply