Mobile

Kapitalne investicije u mobilne mreže direktno utiču na dobit operatora

Prema novom istraživanju kompanije Ericsson, povećanje investicija u kvalitet mobilne mreže direktno se odražava na finansijsku dobit operatora. Istraživanje, koje je sproveo Dr. Raul Kac, predsednik konsultantske kompanije Telecom Advisory Services, pokazuje vezu između kapitalnih investicija u mobilne telekomunikacione mreže, na jednoj, i performansi i finansijskog aspekta, na drugoj strani. Tokom tri godine, istraživanje je sprovedeno na tri svetska tržišta – u Brazilu, Meksiku i SAD-u.

Istraživanje je pokazalo da je povećanje od 10 odsto, u segmentu kapitalnih investicija, brazilskom operatoru donelo povećanje tržišnog udela, prosečnu dobit po korisniku i smanjilo broj korisnika, koji su prekinuli korišćenje usluga operatora. Prema tim statistikama, operator bi trebalo da ostavi povećanje prihoda od 5,5 odsto. To je jasno vidljivo na primeru mobilnog operatora iz Brazila, kome je smanjenje ukupnog broja korisnika, koji su prekinuli korišćenje usluga operatora, za jedan odsto, donelo povećanje prihoda za 6,86 odsto u sledeća dva kvartala.

ericsson

Johan Heger, iz Business Unit Networks odeljenja kompanije Ericsson, izjavio je: „Prethodno istraživanje Ericsson Consumers Lab-a pokazalo je da su performanse mobilnih mreža jedan od glavnih faktora zadovoljstva korisnika. Imajući to u vidu, kao i rezultate novog istraživanja, jasna je veza između investicija u unapređenje performansi mreže i lojalnosti korisnika, što na kraju rezultuje i boljim finansijskim rezultatima operatora“.

Rezultati ovog istraživanja pokazuju da je ista veza između investicija, performansi i dobiti prisutna i na tržištima Meksika i Sjedinjenih Američkih Država.

Leave a Reply