telekom-austria
Mobile

Kapsch izgrađuje nov IMS sistem i modernizuje Release 4 mrežu

U komunikacionim mrežama sutrašnjice, korisnici će sve više koristiti integrisane usluge prenosa glasa i podataka. Glavne IP-kompatibilne komponente činiće osnovu za blisku interakciju između glasa i podataka. Telekom Austrija Grupa, jedan od vodećih pružalaca telekomunikacionih usluga u CEE regiji, zadužila je kompaniju Kapsch da pripremi mrežu za operatore u Austriji (A1), Sloveniji (Si.mobil) i Lihenštajnu (mobilkom liechtenstein) za buduće potrebe konvergencije. Ovo podrazumeva i primenu najnovijih tehnologija kompanije ZTE, i osposobljavanje najveće LTE mreže u Austriji za buduće konvergentne usluge.

telekom-austria

Kapsch ima mnogo godina raznovrsnog iskustva u implementiranju najrazličitijih telekomunikacionih tehnologija. Kao sistem integrator, kompanija je već radila integraciju komponenti u prve GSM mreže. Danas, akcenat je na IP-baziranim uslugama zasnovanim na LTE mrežama.

“Naše partnerstvo sa Telekom Austrija Grupom, ujedinjuje nas ne samo zbog našeg regionalnog fokusa na CEE region, već i zbog naše posvećenosti da obezbeđujemo inovacije i najnovije tehnologije našim korisnicima. Veoma mi je drago što smo u prilici da nastavimo da pružamo podršku ovom projektu koji se razvija”, objasnio je Tomas Schöpf, direktor operacija i član Odbora u kompaniji Kapsch CarrierCom. Johann Pichler, tehnički direktor Telekom Austrija grupe, dodaje: “Kao vodeći telekomunikacijski provajder, Telekom Austrija Grupa oslanja se na napredne i efikasne inovacije kako bi zadovoljila buduće zahteve korisnika. To možemo postići samo uz pomoć najnovije tehnologije. Prepoznali smo pouzdanog partnera u kompaniji Kapsch, koja podržava našu vodeću poziciju u domenu primene tehnologija već mnogo godina.”

Najsavremenija tehnologija za podršku strategiji konvergencije

Ovaj projekat će podrazumevati da Kapsch formira novu Release 4 mrežu i IMS platformu (IP Multimedijalni Podsistem) za A1, Si.mobil i mobilkom Liechtenstein mreže. Mreže će biti optimizovane uz pomoć novih komponenti i pripremljenih za nove konvergentne usluge. To je korak napred u primeni strategije konvergencije Telekom Austrija Grupe. Kao sistem integrator, kompanija Kapsch će blisko sarađivati sa kompanijom ZTE. ZTE će, kao dobavljač telekomunikacione opreme, isporučiti neophodnu tehnologiju, a takođe će i osigurati transfer specifičnog znanja o svojim proizvodima stručnjacima kompanije Kapsch-ovim na licu mesta. Sveobuhvatno testiranje je u toku na referentnim sistemima, čija podešavanja podražavaju prave mreže Telekom Austrija Grupe. Integracija će biti izvedena u nekoliko faza, počevši od septembra 2013.godine

Leave a Reply