Mobile

Kompanija LG Electronics predstavila finansijske rezultate za treći kvartal 2013. godine

Kompanija LG Electronics je objavila finansijske rezultate prema kojima je zabeležen konsolidovani prihod od 13,89 triliona južnokorejskih vona (12,51 milijardi američkih dolara). Izrazito jaka konkurencija na tržištu televizora i nepovoljan devizni kurs uticali su na ukupne prihode kada se porede sa trećim kvartalom 2012. godine, dok je prodaja mobilnih uređaja porasla za 24 odsto u odnosuna isti period prethodne godine. LG je takođe zabeležio povećanje operativnog profita za 27 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

LG_logo

Što se tiče pojedinačnih poslovnih jedinica kompanije LG, finansijski rezultati izgledaju ovako:

 

  • ·         Kompanija LG Home Entertainment beleži prihod od 5,01 triliona južnokorejskih vona (4,50 milijardu američkih dolara) što predstavlja pad od 7 odsto u poređenju sa trećim kvartalom prošle godine, i rezultat je slabije potražnje na globalnom nivou i nižih prodajnih cena. Operativni profit od 124,40 milijarde južnokorejskih vona (111,68 miliona američkih dolara) predstavlja povećanje u odnosu na prethodni kvartal, kao i povećanje u odnosu na isti period prethodne godine.
  • ·         Kompanija LG Mobile Communications je poboljšala poziciju tokom trećeg kvartala ove godine beležeći prihod od 3,05 triliona južnokorejskih vona (2,75 milijardi američkih dolara), što predstavlja rast od 24 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Kompanija LG Mobile Communications je isporučila 12 miliona smart telefona u trećem kvartalu, ali su na profitabilnost i prosečnu prodajnu cenu uticali povećanje marketinških aktivnosti i jaka konkurencija.
  • ·         Kompanija LG Home Appliance zabeležila je prihod od 2,97 triliona južnokorejskih vona (2,68 milijardi američkih dolara), što čini rast od 3 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Ovo povećanje predstavlja rezultat veoma dobre prihvaćenosti nove linije veš mašina i frižidera. Prodaja LG kućnih uređaja je povećana u Severnoj Americi i Kini, ali beleži pad u zemljama u razvoju.
  • ·         Kompanija LG Air Conditioning and Energy Solutions je, sa profitom od 973 milijarde južnokorejskih vona (876,32 miliona američkih dolara), zabeležila operativni prihod i prodaju na relativno istom nivou kao i u trećem kvartalu 2012. godine. Dok će dalja ulaganja u istraživanje i razvoj, kao i nepovoljni uslovi na svetskom tržištu, i u narednom periodu uticati na poslovanje, kompanija će se fokusirati na povećanje tržišnog udela intezivnijom prodajom nesezonskih uređaja i onih proizvoda sa višom maržom, poput komercijalnih sistema za klimatizaciju.

Leave a Reply