Mobile

Kompanije Cisco i Samsung potpisale sporazum o licenciranju

Kompanije Cisco i Samsung Electronics sklopile su sporazum o kros-licenciranju patenata koji odmah stupa na snagu.

Obe kompanije su u sklopu ovog sporazuma ostvarile pristup portfoliju vodećih patenata druge kompanije, što pokriva širok opseg proizvoda i tehnologija. Sporazum, koristan za obe strane, odnosi se na postojeće patente obe kompanije, kao i na one koji će se pojaviti u narednih deset godina.

samsung

Ovaj tip sporazuma u oblasti patentiranja smanjuje rizik od potencijalnih tužbi i premešta fokus na inovacije kod budućih proizvoda i servisa.

„Inovacije u savremenom okruženju prečesto guši preveliki broj sudskih postupaka“, izjavio je Den Leng, potpredsednik odeljenja za intelektualnu svojinu u kompaniji Cisco. „Kros-licenciranjem portfolija patenata kompanije Cisco i Samsung preduzimaju značajne korake kako bi preokrenule taj trend i unapredile inovacije i slobodu funkcionisanja.“

„Radujemo se saradnji sa kompanijom Cisco“, rekao je dr Sengo An, direktor centra za intelektualnu svojinu u kompaniji Samsung Electronics. „Očekujemo da će ovaj sporazum za rezultat imati obostrani napredak i da će od njega koristi imati korisnici obe kompanije širom sveta.“

Leave a Reply