Mobile

Kvalitet usluga operatera mobilne telefonije sve bolji

Kvalitet usluga operatera mobilne telefonije je sve bolji, ali i dalje mora da se radi na poboljšanju, posebno u oblasti ugovora i naplate, ocenjeno je u ponedeljak na skupu o zaštiti prava potrošača u oblasti mobilne telefonije.

Direktor Republičke agencije za elektronske telekomunikacije (RATEL) Milan Janković kazao je da je tržište mobilne telefonije jedno od najliberalnijih u Srbiji, jer ima tri mobilna operatera i više od 10 miliona korisnika.

Janković je ocenio da oko 200 prigovora potrošača na mobilne operatere RATEL-u, koji je stigao od početka godine “nije veliki”, s obzirom na broj korisnika.

“I kvalitet usluga je zadovoljavajući, jer je od početka godine bilo samo oko 40 prigovora na kvalitet uslege mobilnih operater”, kazao je on.

Na skupu, koji je organizovala Asocijacija potrošača Srbije (APOS) iz Novog Sada, rečeno je i da mobilni operateri, nadležna ministarstva i institucije i dalje moraju da rade na poboljšanju usluga korisnicima.

Leave a Reply