Gadgets · Mobile

Lokacijski podaci – novi zanimljivi izvor za kompanije

Proizvođači automobila, osiguravajuće kuće pa čak i prodajni centri eksperimentišu sa novim načinima korišćenja lokacijskih podataka dobijenih od pametnih telefona.

Neke kompanije koriste ove podatke za izradu boljih mapa ili analizu saobraćajnih uzoraka. Neke kompanije korisnicima šalju oglase za usluge u blizini njihove lokacije, a neke osiguravajuće kuće se nadaju da će moći da iskoriste ove podatke da identifikuju bolje vozače kojima će ponuditi popust.

Leave a Reply