mastercard
Mobile

MasterCard predstavlja nove projekte za finansijsku inkluziju u Africi

Tokom drugog dana Svetskog kongresa mobilnih tehnologija, kompanija MasterCard je najavila svoje najnovije projekte u oblasti finansijske inkluzije u Egiptu, Nigeriji i Zimbabveu, namenjene poboljšanju finansijskih mogućnosti stanovnika koji nisu uključeni u formalne finansijske tokove.

Adžej Banga, izvršni direktor kompanije MasterCard, izjavio je: „Finansijska inkluzija je osnova za ekonomski razvoj koji je inkluzivan, ravnopravan i održiv. Ne radi se samo o pronalaženju boljeg načina plaćanja i dobijanja novca u okolnostima u kojima ne postoji bankarska infrastruktura, ovde je u reč o korišćenju tehnologije i pristupa resursima na način koji će obezbediti razvoj i rast zajednica i ostvarivanje novih dostignuća.“

MasterCard PayPass Card tapping on card terminal in retail environment

Na globalnom nivou, elektronska plaćanja su ostvarila jak uticaj na poboljašnje efikasnosti vlada država i povećane transparentnost poslovanja na nivou država. Kao kompanija koja se bavi tehnologijama i nudi širok asortiman platnih tehnologija, kompanija MasterCard sarađuje sa vladama širom sveta na implementaciji efikasnih i bezbednih platnih tehnologija što je za posledicu imalo značajne uštede i povećanu lakoću korišćenja istih.

 

U ovim partnerstvima važnu ulogu ima servis HomeSend, zajednički poduhvat kompanija MasterCard, eServGlobal i BICS, koji premošćava jaz između različitih entiteta na globalnom nivou, kao što su finansijske institucije, ne-finansijski entiteti i operateri mobilnih mreža i omogućava građanima koji žive i rade u inostranstvu, da šalju novac kući sa svojih mobilnih računa, platnih kartica, bankovnih računa ili preko gotovinskih ispostava.

 

Više informacija o konkretnim projektima finansijske inkluzije, u koje kompanija MasterCard uključena na tržištima širom sveta, možete pronaći u saopštenju koje vam dostavljamo u prilogu, a za dodatne informacije, slobodno kontaktirajte sa nama.

Leave a Reply