Mobile

MediaSurface aplikacija za nov način prezentovanja vesti

Austrijska novinska agencija APA je prva novinska agencija u Evropi koja je uvela ovaj novi i personalizovani način prezentacije vesti na ekranima osetljivim na dodir tipa Microsoft Surface. Na osnovu ličnog koda koji sam učitava, ovaj sistem omogućava korisniku uvid u personalizovani sadržaj, jednostavnim pokretanjem šake i prstiju.
Aplikacija pod nazivom MediaSurface – APA je i njen idejni tvorac i realizator – otvara prozor u to kako će se koristiti vesti u budućnosti i poslužiće kao podsticaj medijima i izdavačkim kućama za nove poslovne modele, u skladu sa novim, sveobuhvatnim strukturnim promenama.

Želimo da budemo oni koji će otvarati mogućnosti u oblasti novih tehnologija kao što su iPad i Surface“, kaže operativni direktor agencije APA Peter Kropš (Kropsch). U tom cilju agencija nudi rešenja bez svoje robne marke, takozvana rešenja sa “belom /praznom/ etiketom” koju “naši klijenti mogu prosleđivati pod svojom robnom markom, uz izgled i dizajn koji sami odaberu”.

Razni događaji i sajmovi, javan i polujavan prostor kao što su holovi i foajei su mesta na kojim se stolovi sa ekranima osetljivim na dodir i ovim sadržajem mogu postavljati.
Ono što je specifično za rešenje agencije APA je da je kod njega naglasak na korisniku i njegovim osobinama, da ga ono identifikuje preko koda i da ga vodi u individualizovan i animiran svet vesti samonavigacijom. Sadržaj se korisniku predočava na multimedijalan način, tj. kroz tekst, fotografije, grafikone, zvuk i video slike, i predstavlja tačan odraz korisnikovih interesovanja i informacionih potreba.

Ovo lično putovanje kroz vesti može se preneti na svaki mobilni telefon koji može da snima kao i na “pametne telefone” prostim klikom i korisnik ga može gledati kasnije.

Leave a Reply