Mobile

Mobility – inovativna vizija poslovne mobilnosti

Cisco® Mobility integriše mobilne uređaje, aplikacije, bezbednost i različite mreže u jedinstvenu platformu koja unapređuje poslove prevazilazeći zahteve pokretljivosti

Danas je na Mobile festu u Novom Sadu predstavljeno najnovije Cisco® Mobility rešenje- Cisco® Motion – inovativna vizija poslovne mobilnosti koja integriše mobilne uređaje, aplikacije, bezbednost i različite mreže u jedinstvenu platformu.

Cisco® je danas predstavio razvijenu arhitekturu koja unapređuje poslove da ispune i prevaziđu zahteve pokretljivosti i krenu napred od osnovnih bežičnih povezivanja u novu generaciju poslovne mobilnosti- transformišući način na koji poslujemo, isporučujući širu kolaboraciju i nove nivoe produktivnosti.

Kamen temeljac Cisco® Motion-a je Cisco® 3300 Series Mobility Services Engine (MSE). Ova aplikaciona platforma nudi otvoren programski interfejs (API) za konsolidovanje i podršku grupama mobilnih servisa preko bežičnih i fiksnih mreža. Cisco® je predstavio četiri inicijalne ponude MSE servisa:

Cisco® Context Aware Software preuzima informacije o kontekstu od punog asortimana senzora, mobilnih uređaja i RFID dodataka preko Cisco® Mreže Objedinjenih komunikacija, dopuštajući i omogućavajući praćenje i prikupljanje detaljnih informacija o parametrima kao što su lokacija, temperatura, dostupnost i korišćene aplikacije.

Cisco® Mobile Intelligent Roaming koristeći mrežnu inteligenciju i integraciju softvera za klijente iz svog otvorenog ekosistema partnera, pruža dodatnu kontrolu mobilnih uređaja istovremeno kreirajući utisak korisnika o jedinstvenoj i transparentnoj mobilnosti.

Adaptive Wireless IPS je nova Cisco® ponuda koja integriše detekciju napada, ublažavanje, skeniranje ranjivosti i nadgledanje performansi u bežičnu mrežu. Proaktivna prevencija uključuje automatizovane analize ranjivosti, zaštitu i autentifikaciju upravljačke infrastrukture. MSE centralno procesira, analizira i povezuje događaje iz Adaptive Wireless IPS monitora, obezbeđujući tako snažnu zaštitu od mobilnih pretnji.

Cisco® Secure Client Manager centralizuje bezbednost i upravljanje obezbeđujući raličite mobilne uređaje preko Cisco® Secure Services Client 802.1X rešenja preko žičnog, Wi- Fi, i ostalih bežičnih mreža. Time se odgovara na jedan od izazova sa kojima se susreće IT: upravljanjem povezanosti i bezbednosti Wi- Fi i ostalih mobilnih uređaja. MSE, otvaranjem aplikacionog programskog interfejsa, omogućava integraciju sa uređajima i rešenjima namenjenim trećim licima.

Cisco® 3350 Mobility Services Engine biće dostupni od juna 2008. godine.

Leave a Reply