Mobilne aplikacije

NLB mKlik – NLB banka predstavila Android aplikaciju za mobilno bankarstvo

Korisnici usluga NLB banke od sada mogu da koriste novu aplikaciju iz oblasti elektronskog bankarstva na svom pametnom telefonu sa android ili symbian operativnim sistemom.

Aplikacija NLB mKlik dostupna je putem Google Play servisa i korisnicima omogućava informativni pristup računima sa uvidom u stanje i promet, dinarske i devizne transfere i menjačke poslove u okviru sopstvenih računa, kao i sva plaćanja u korist bilo kojeg računa u sistemu platnog prometa u zemlji.

nlb

Potreba klijenata za brzim pristupom informacijama i bankarskim uslugama bez obzira na radno vreme ili lokaciju banke, sve veći broj korisnika „pametnih“ telefona i dostupnost interneta samo su neki od razloga za izradu i puštanje u rad aplikacije NLB mKlik.

Ona klijentima omogućava visok stepen fleksibilnosti, jer od sada svoje finansijske transkacije na računima u NLB banci mogu obaviti brzo i jednostavno putem mobilnog telefona.

Aplikacija NLB mKlik koristi najsavremenije metode zaštite, a razmena podataka sa bankom je kriptovana, što klijentima daje visok stepen sigurnosti. Pristup aplikaciji se vrši uz obavezan unos mPIN-a, šestocifrenog tajnog broja koji kreira i zna samo korisnik aplikacije, odnosno telefona, pa u slučaju krađe ili gubitka mobilnog telefona ne može doći do zloupotrebe. izvor: AndroidRevija.com

Leave a Reply