ns-saobracaj
Mobilne aplikacije

NS saobraćaj – Android aplikacija za praćenje saobraćajnih gužvi u gradu

Zahvaljujući automatskim mernim stanicama koje je ZIG Novi Sad postavio na najopterećenijim saobraćajnicama u gradu, u mogućnosti smo da u realnom vremenu preko sajta ZIG-a pratimo stanje saobraćaja i gužvi u Novom Sadu.

 

ns-saobracaj

 

Automatske merne stanice merebroj vozila koja prođu, njihovu brzinu (iz koje se dobija i prosek) i rastojanje između prolazaka (vreme sleđenja), te ukupnu zauzetost saobraćajnice.

brojaci NS saobraćaj   Android aplikacija za praćenje saobraćajnih gužvi u gradu

Zahvaljujući Traffic Agent System softveru i XML izvoru Zoltan Fekete je kreirao Android aplikaciju NS Saobraćaj koja na Google Maps mapira pomenute brojače i stanje saobraćaja na njima u realnom vremenu. Ovim svi koji pre nego što treba da prođu kroz novosadske ulice mogu da provere koje su ulice opterećene a koje ne, da odrede optimalnu putanju do odredišta.

Leave a Reply