Mobile

Mobilne komunikacije i liderstvo u fokusu evropskih PR stručnjaka

Kanali mobilne komunikacije ubrzano se razvijaju, ali ih kompanije jos uvek ne koriste u dovoljnoj meri – navodi se u najvecem medjunarodnom istrazivanju o komunikacijama u Evropi, koje sprovode Evropska asocijacija za obrazovanje i istrazivanje u oblasti odnosa s javnoscu (EUPRERA) i Evropska asocijacija direktora komunikacija (EACD) uz podrsku medjunarodne mreze PR agencija – Ketchum. Istrazivanje je zasnovano na odgovorima 2.777 strucnjaka za komunikacije iz 42 zemlje, medju kojima je i Srbija.

Polovina ispitanika izjavila je da njihove organizacije trenutno razvijaju kanale mobilne komunikacije, a 91% predvidja da ce kanali mobilne komunikacije biti prioritetna razvojna oblast u naredne tri godine. Smatra se da su glavne prilike koje pruzaju mobilni kanali komunikacija sa stejkholderima u bilo koje vreme (60%), prezentacija sadrzaja prilagodjenih korisnicima (54%), i dopiranje do mladje publike (40%).

Ketchum

Glavni izazovi su vezani za integraciju mobilnih medija sa drugim kanalima i platformama (58%), pronalazenje ubedljivih koncepata koji stvaraju dodatnu vrednost (47%) i predstavljanje kompleksnih sadrzaja na mobilnim ekranima (46%).

fanless_mobilePC_reference_design

Jedan od fokusa istrazivanja bilo je i liderstvo. Ispitanici sirom Evrope su ocenili da su pouzdanost (58,9%), inovativnost (51,5%) i kvalitet proizvoda/usluge najvazniji za ocenu liderstva jedne organizacije. Za njima slede kvalitet menadzmenta, imidz dobrog poslodavca, a tek na sestom mestu je finansijska snaga. Cak 88,3% ispitanika ocenjuje efikasnu komunikaciju kao faktor koji je od velikog znacaja za dobro vodjenje organizacije.

 

„U Srbiji se kvalitet proizvoda i pouzdanost smatraju kljucnim karakteristikama liderskih organizacija, sto se uglavnom poklapa sa rezultatima dobijenim u drugim zemljama. Medjutim, iznenadjuje cinjenica da samo cetvrtina domacih ispitanika smatra da fokusiranost na korisnika ili potrosaca igra znacajnu ulogu u formiranju imidza liderske organizacije, i to je svakako oblast na kojoj treba poraditi u buducnosti ukoliko zelimo da idemo u korak sa svetskim trendovima i pokazemo da su nam oni od kojih zivimo zaista vazni.“ istice Ljiljana Boljanovic, direktorka agencije Olaf&McAteer, Ketchum-ovog partnera u Srbiji, dodajuci da, „ohrabruje sto je oblast drustveno-odgovornog poslovanja medju ispitanicima iz Srbije kotirana prilicno visoko (38%), i toj oblasti pridajemo vise vaznosti nego Nemci (26,5%), Britanci (27,7%) i cak duplo vise nego Poljaci (18%).“

Istrazivanje je takodje pokazalo da medju osobinama lidera Evropljani  najvise cenesposobnost da se komunicira otvoreno i transparentno (94%). Vrlo visoko se kotiraju i vodjstvo davanjem licnog primera (90%) i saglasnost onoga sto se govori i onoga sto se radi (89%). Ohrabruje cinjenica da se koriscenje „inspirativne retorike“ nalazi na poslednjem mestu od 14 osobina koje su ocenjivane.

Leave a Reply