Mobile

Mobilni operatori prestaju sa pružanjem usluga putem ozloglašenog SMS broja 7474

U skladu sa saopštenjem od 11. 12. 2009. godine koje je Republička agencija za telekomunikacije objavila na svojoj Internet stranici, a koje se odnosilo na uslugu zabavnog tipa pod nazivom Internacionalni test inteligencije’ koja se aktivirala preko Internet stranice i slanjem sms poruka na broj 7474, RATEL obaveštava korisnike da je Agencija organizovala sastanak sa operatorima javnih mobilnih telekomunikacionih mreža.

Na navedenom sastanku su razmatrane žalbe korisnika i problemi nastali pružanjem ove usluge i postignut je dogovor sa operatorima mobilnih telekomunikacionih mreža da prestanu sa pružanjem ove usluge.

Podsećamo korisnike da regulisanje sadržaja usluga nije u nadležnosti Republičke agencije za telekomunikacije i da, ukoliko korisnici smatraju da su oštećeni, tužbu mogu uputiti nadležnom sudu.

Leave a Reply