Mobile

Mobilni telefoni ipak opasni

U maju ove godine, značajno promenivši svoj raniji stav, Svetska zdravstvena organizacija je objavila da su elektromagnetska polja koja stvaraju mobilni telefoni verovatno karcinogena.

Mobilni telefoni su doprli do najudaljenijeg kutka Zemlje. Svetska zdravstvena organizacija kaže da najmanje 6 milijardi ljudi širom sveta koristi mobilne telefone, a oni koji ih koriste najviše i najčešće mogli bi biti i u većoj opasnosti od zloćudnih tumora mozga. Mnogi naučnici su pozdravili saopštenje Svetske zdravstvene organizacije, ali neki kažu da ono nije otišlo dovoljno daleko jer nije bio spomenut uticaj tornjeva za mobilnu telefoniju i drugih bežičnih uređaja na ljudsko zdravlje. Camilla Reed je osnivač i direktorka udruženja ElectromagneticHealth.org, koje kritikuje industriju mobilne telefonije:

Elektromagnetsko polje je talas sa frekvencijom koja može biti duga ili kratka. To je energija, to su paketi energije koji su prirodni fenomen na Zemlji, ali ih je ljudski rod isto tako modulirao kako bi stvorio telekomunikacione spektre, veštačke frekvencije koje se ne nalaze u prirodi i na koje naša tela nisu prilagođen

Reed kaže da se istraživanja o biološkim posledicama elektromagnetskih polja vode još od pedesetih godina prošlog veka. Među tim posledicama nisu samo tumori, nego i drugi nezdravi efekti na žive ćelije i njihov genetski materijal, njihovu DNK. Camillu Reed posebno brine sve veće zagađenje elektromagnetskim poljima u blizini škola, poput mobilnih antena veoma blizu jednog srednjoškolskog igrališta u predgrađu Washingtona.

Naučnici nisu složni oko zdravstvenih posledica uticaja elektromagnetskih polja. Ali, svi se slažu da, kad se radi o deci, najranjivijoj ljudskoj populaciji, stvari treba uzimati sa velikim oprezom. Neki eksperti veruju da bi posledice mogle biti dalekosežne i vrlo široke.

Dr Ashok Agarwal na čelu je Centra za reproduktivnu medicinu u Klinici Cleveland. On je sproveo nekoliko studija o posledicama korišćenja mobilnih telefona na plodnost muškaraca: “Pokazali smo da muškarci koji koriste mobilne telefone više od 4 sata dnevno imaju značajno smanjenje kvaliteta sperme u većini parametara, poput broja spermija, te njihove pokretljivosti i morfologije.”

Dr. Agarwal kaže da su drugi naučnici otišli dalje u otkrivanju oštećenja na DNK i drugih promena koje se pripisuju elektromagnetskim poljima. Neurolog Nora Volkov, iz Nacionalnog instituta za zdravstvo, koristi dijagnostičku metodu magnetske rezonancije, MRI, za proučavanje reakcija ljudskog mozga na elektromagnetska polja: “Ono što naša studija pokazuje je da je ljudski mozak osetljiv na efekte elektromagnetskog zračenja iz mobilnih telefona, kad su prislonjeni uz glavu. Kad se radi o deci i adolescentima, ja bih preporučila da ih roditelji ne podstiču da koriste mobilni prislanjajući ga na uho nego da ga koriste sa uključenim zvučnikom ili sa slušalicama. I sigurno, nikako ne bismo preporučili da spavaju sa mobilnim ispod jastuka.

Dokazi o kancerogenom potencijalu zračenja iz mobilnih nisu još potpuno provereni, ali je sigurno da će stav Svetske zdravstvene organizacije dati maha intenzivnim istraživanjima o elektromagnetskim poljima i njihovom delovanju na ljudsko zdravlje. (Glas Amerike)

Leave a Reply