Mobile

Mobilni telefoni ne povećavaju rizik od raka mozga prosečnim korisnicima

Radio-frekvencijska energija koju ispuštaju mobilni telefoni ne povećava rizik od dva glavna tipa tumora mozga – glioma i meningeoma. Međutim, kad su naučnici izdvojili nalaze za 10 posto ispitanika, koji su se identifikovali  kao intenzivni korisnici mobitela, otkrili su 40-postotno povećanje rizika za gliom.

Dosad najveća studija o potencijalnim zdravstvenim rizicima mobilnih telefona rezultovala je zaključkom da te naprave ne povećavaju rizik od raka mozga među prosečnim korisnicima mobilnih telefona, ali otkriven je blago povećan rizik od raka među intenzivnim korisnicima.

Ogromna međunarodna studija, koju je sprovela jedna radna grupa Svetske zdravstvene organizacije, obuhvatila je više od 13 hiljada korisnika mobilnih u 13 zemalja tokom poslednjih deset godina. Gledajući generalno nalaze, članovi panela su zaključili da radio-frekvencijska energija koju ispuštaju mobilni telefoni ne povećava rizik od dva glavna tipa tumora mozga – glioma i meningeoma.

Međutim, kad su naučnici izdvojili nalaze za 10 posto ispitanika, koji su se identifikovali kao intenzivni korisnici mobilnih, otkrili su 40-postotno povećanje rizika za gliom. Pod intenzivnim korisnikom podrazumeva se osoba koja razgovara na mobilnom telefonu najmanje pola sata svaki dan, tokom cele nedelje, kroz period od deset godina.

Član panela Daniel Kewski, iz Centra za ocenu zdravstvenih rizika univerziteta Ottawa, u Kanadi, kaže da radna grupa nije mogla da dokaže da intenzivna uptreba mobilnih povećava rizik od raka jer su nalazi zasnovani na nepouzdanom sećanju nekih od ispitanika.

“Kad smo sa nekim razgovarali o uključivanju u studiju, pitali bismo ga da se pokuša setiti svih mobilnih telefona koje je koristio u životu. Potom bismo pitali koliko puta dnevno bi razgovarao, koliko dugi su bili razgovori. Dakle, kad se tako pita, onda odgovori zavise od tomga koliko se ispitanik seća svojih telefonskih navika u prošlosti.”

Kewski kaže da je preostalih 90 posto ispitanika u proseku provelo na mobilnom od dva do dva i po sata mesečno. Otis Brawley, voditelj naučno-istraživačkih programa u Američkom udruženju protiv raka, kaže da postoji vrlo malo dokaza da čak i intenzivno korišćenje mobilnih izaziva značajno povećanje broja slučajeva raka mozga. Kad bi to i bio slučaj, kaže on, taj bi problem bez sumnje bio zasenjen drugim, mnogo ozbiljnijim javno-zdravstvenim rizicima.

“Čak i kad se pogledaju najgori rezultati koji su do danas nađeni u bilo kojoj studiji, to je onda oko 300 dodatnih slučajeva tumora mozga godišnje u Sjedinjenim Državama. Uporedite to sa potvrđenim nalazima da je godišnje tri hiljade smrtnih slučajeva u Americi izazvano korišćenjem mobilnih za vreme vožnje automobila.”

Naučnici se slažu da nema nikakvog razloga za zabrinutost među prosečnim korisnicima mobilnih telefona. Onim intenzivnim – koji mesečno provedu na telefonu 1000 do 2000 minuta – preporučuje se da više koriste mobilne sa slušalicama ili sa bluetooth napravicom koja emituje znatno manje radio frekvencija nego elektronski sklop mobiklnog telefona. (voa)

Leave a Reply