Mobile

Mobilni telefoni u nerazvijenim zemljama

Mobilni telefoni predstavljaju primer onog što ponekad nazivamo tzv. tehnologijom velikog skoka, proizvoda koji omogućava zemljama u razvoju blagodati pouzdane i rasprostranjene komunikacione mreže bez velikih ulaganja u infrastrukturu fiksnih telefona

Abdul Wakil vlasnik je jednog dućana u afganistanskom selu Daw Koo, oko četrdeset kilometara severno od Kabula. Kaže kako je njegov mobilni telefon iz temelja izmenio njegovo poslovanje.

Kaže da su ranije morali da idi u grad da bi naručili proizvode, sad se narudžbe obavljaju telefonom i troškovi su znatno niži. Međunarodni telekomunikacioni savez kaže da je danas oko 72 posto afganistanskog stanovništva pokrivenom signalima mobilne telefonije. Sa druge strane manje od jedan posto stanovništva ima fiksne telefonske linije. Naglo širenje mobilnih telefona u zemljama u razvoju poput Afganistana rezultat je uticaja nekoliko faktora.

Ekonomista Andrew Burns pri Svetskoj banci i glavni autor studije o širenju tehnologije u zemljama u razvoju: “Postoji kombinacija toga da su izloženi toj tehnologiji, da joj je omogućeno da bude u toj zemlji, a potom da postoji okruženje u kom ona može da procveta. A to znači da postoji pozitivno regulativno okruženje, a znači i da morate imati stanovništvo koje je u stanju to iskoristiti”.

Korišćenje mobilnih telefona povećalo se širom sveta kako sve više zemalja otvara svoje državne telefonske sistem i dopušta privatnim kompanijama da postavljaju mreže mobilne telefonije. Krajem 2006. godine 68 posto pretplatnika mobilne telefonije živelo je u zemljama u razvoju.

Andrew Burns kaže da je lakoća uporabe bila ključna za naglo širenje mobilnih telefona: “Ne morate biti pismeni, ne morate znati brojeve, ne morate znati matematiku niti bilo što složeno. Morate samo biti u stanju ukucate brojeve i to je ekstremno moćno”.

Ekstremno moćno je i u finansijskom smislu. Obavljanje bankarskih poslova putem telefona postalo je vrlo popularno u zemljama u razvoju, gde mnogi ljudi nemaju  račune u bankama.

U Keniji niskobudžetna telefonska služba pod imenom M-Pesa omogućava ljudima da šalju i primaju novac putem tekst poruka. Ta usluga je vrlo popularna jer ukida potrebu da ljudi poput Daniela Rohioa putuju na duge staze kako bi primili ili isporučili gotovinu.

“Ako sam hteo da pošaljem novac svojoj mami ili baki, one ga ne bi mogle primiti i trebale bi čekati najmanje dan-dva. Ustanovio sam da je nešto lakše slati novac M-Pesom u ovom trenutku”, navodi Rohio.

Mobilni telefoni  su se pokazali korisni i u medicini – pomažući zaustavljanju širenja bolesti kao što je AIDS. U Ruandi zdravstveni delatnici u ruralnim klinikama koriste mobilne telefone opremljene posebnim softwareom koji je izradila američka kompanija Voxiva.

Taj software omogućava zdravstvenim radnicima da u mobilne telefone unesu podatke o zalihama lekova i broju pacijenata sa AIDSom, pa potom te podatke u obliku tekst poruka pošalju zdravstvenim službenicima u glavnom gradu Kigaliju. Sa tim informacijama službenicimogu bolje da prate širenje AIDSa i rasporede medicinske resurse klinikama koje leče pacijante. Jean Luc Hassan Kavumu radi kao medicinski tehničar u jednoj ruralnoj klinici i kaže da to pomaže pacijentima.

On kaže da je nekad putovao u Kigali da bi preneo te informacije i dok ga nije bilo nije bilo nikoga da vodi brigu o pacijentima. Sa ovim sistemom, kaže, sad je u klinici svo vreme. Ipak u nekim zemljama vlada takvo siromaštvo da mobilni telefoni  još nisu doveli do promena.

I dok su mobilni teleofni omogućili zemljama u razvoju da preskoče tehnologiju fiksnih telefona, stručnjaci kažu da oni sami po sebi ne mogu dovesti do ekonomskog razvoja. Pouzdani izvori električne energije, savremena mreža auto puteva i druga infrastruktura mora da postoji, kažu oni, da bi zemlje u razvoju mogle da dožive održivi ekonomski rast.

Leave a Reply