Mobile · Telekomunikacije

MTID preduzelo konkretne korake povodom bespravnog rušenja baznih stanica na Kosovu

Ministarka Jasna Matić u ime Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo obratila se Međunarodnoj uniji za telekomunikacije povodom bespravnog uklanjanja i rušenja baznih stanica Telekoma Srbija a.d. i Telenora d.o.o. u južnoj srpskoj pokrajini.

Nadležno ministarstvo obratilo se generalnom sekretaru Međunarodne unije za telekomunikacije doktoru Amadunu Tureu. Međunarodna unija za telekomunikacije je specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija, čija je Republika Srbija jedan od osnivača od 1866. godine.

Ministarstvo je tražilo da Međunarodna unija za telekomunikacije, u skladu sa rezolucijom 1244, reaguje i podrži Vladu Republike Srbije i mobilne operatore kojima je pričinjena šteta. Neprihvatljivo je da naši građani na Kosovu i Metohiji uključujući i institucije ostanu bez telefona, tako da deca, stari i bolesni ne mogu da kontaktiraju hitne službe i da na vreme dobiju adekvatnu pomoć. Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo traži od Međunarodne unije za telekomunikacije da doprinese u ostvarivanju osnovnih ljudskih prava građana Srbije koji žive na Kosovu i Metohiji i da omoguće da se bazne stanice koje su srušene hitno ponovo izgrade.

Leave a Reply