Mobile

Najizdržljiviji i umrežen Sonim XP1301 Core NFC

Sonim XP1301 Core NFC je dizajniran i kreiran za posebno tržište i kompanije koje se bave održavanjem objekata, čišćenjem poslovnih prostora, firmama specijalizovanim za medicinske usluge i formam koje se bave fizičkim obezbeđenjem.

Sonim XP1301 Core NFC poboljšava kvalitetu usluge i u stvarnom vremenu pruža informacije o lokaciji na terenu, a osigurava i sigurnost radnika koji se mogu u zatvorenom prostoru brzo pozicionirati. Novi XP1301 Core NFC podržava i aplikacije kao što su „Guard Tour Verification”, Proof of Activity” i „Real Time Attendance reporting”.

Podaci koje XP1301 Core NFC prikuplja sa beskontaktnih oznaka šalju se preko mobilne mreže na server koji generiše izveštaje i obaveštenja za sve u lokalnoj mreži. Ti izveštaji i informacije mogu se koristiti za optimizaciju efikasnostni, kontrlu kvaliteta usluga i radnji. Podaci se mogu slati i na mobilni uređaj. Na ekranu se potom prikazuju poruke koje mogu podsetiti radnike na sledeću radnju koju treba preduzeti. Budući da se lokacije Sonima XP1301 Core NFC mogu pratiti, najbliži radnik se može mobilizovati na mesto gde je potrebna hitna intervencija.

Kao i svi Sonim telefoni, XP1301 Core NFC daleko prevazilazi najzahtevnije standarde za robusnost i izdržljivost. Osim MIL-SPEC otpornosti, uređaj može bez straha od oštećenja biti bačen sa visine od 2 metra na beton, može biti i potopljen u vodu dva metra dubine do 60 minuta. Radiće na temperaturama od -20 do +55 stepeni celzijusa, a siguran je od loma i oštećenja ekrana zahvaljujući Corning ® Gorila ® Glass zaštiti.

Leave a Reply