Mobile

Nokia Beta Labs

Nokia Beta Labs je platforma za razmenu, namenjena programerima i korisnicima sa ciljem unapređenja proizvoda i pokretanja inovacija. Beta Labs predstavlja probne verzije aplikacija, softvera ili servisa koje razvija Nokia ili drugi. Te verzije programa su tehnički potpuno razvijene, potrebno im je samo finalno doterivanje. S obzirom da su u razvoju, one još uvek nisu dostupne na tržištu.

U zavisnosti od povratnih informacija dobijenih od korisnika, aplikacije i servisi se dovršavaju ili odbacuju i zavode pod rubriku “naučena lekcija”.

Na ovaj način Nokia osigurava da je iskustvo programera i korisnika podjednako integrisano u proces razvoja proizvoda. Rezultat su inovativne aplikacije, testirane od strane korisnika već pri njihovom prvom zvaničnom predstavljanju.

Evo tri inovativne ideje koje se mogu pronaći na Nokia Beta Labs:

Nokia Drop

Link

Sa aplikacijom Nokia Drop bilo koji sadržaj može biti jednostavno prebačen sa personalnog računara na mobilni telefon. Ova aplikacija omogućuje korisnicima da promene pozadinu na telefonu ili pošalju slike i internet linkove direktno na mobilni uređaj. Nokia Drop koristi push funkciju i ne zahteva ni bluetooth vezu niti povezivanje kablovima radi razmene podataka.

Nokia Sleeping Screen

Link

Nokia Sleeping Screen aplikacija čini svaki telefon jedinstvenim i različitim od ostalih: ona omogućuje prikaz zanimljivih slika na ekranu kada je uređaj u stanju mirovanja.

Ova odlika nije samo prijatna za gledanje, već je i vrlo korisna! Propušteni pozivi, nove poruke i podsetnici mogu biti prikazani i jasno su vidljivi zahvaljujući animiranim ikonicama koje privlače pogled. Datum i vreme su trajno prikazani, ne umanjujući kapacitete baterije.

Nokia Bots

Link

Nokia Bots je aplikacija koja automatski prati ponašanje korisnika i, shodno tome, optimizuje aplikacije dodajući nove, prilagođene funkcije. Dodatne funkcije ove aplikacije prate način korišćenja telefona i konfigurišu se i aktiviraju ukoliko to nađu za potrebno.

Botovi se nalaaze u jednom vidžetu na početnom ekranu, gde prikazuju status, poruke i sugestije. Ono što posebno prate su kontakti, profili, alarmi, prečice i stanje baterije.

 

Leave a Reply