Mobile

Nokia broj jedan već deceniju na listi kompanije Greenpeace

Sve više potošača počinje da brine o uticaju koji njihovi mobilni telefoni imaju na životnu sredinu i biraju svoje uređaje u skladu sa tim. Kada je u pitanju održivost životne sredine, Nokia je u vodedoj poziciji ved dugi niz godina.

Posvedenost ekologiji finske kompanije učinila ju je “najzelenijim” proizvođačem mobilnih telefona, vodedoj na listi 18 najboljih proizvođača, koju je sastavila kompanija Greenpeace. Ukoliko vas zanima ekološki otisak vašeg Nokia mobilnog aparata podatke možete pronadi na internetu: takozvani Ekološki Profil (Eco Profile) svih Nokia proizvoda je dostupan na ovoj internet adresi

Ekološki najprijateljskija kompanija među proizvođačima mobilnih telefona na svetu Ekološka svest kompanije Nokia je vidljiva na nekoliko nivoa: energetska efikasnost je važno pitanje prilikom proizvdnje mobilnih i smart telefona. Na primer, utrošak električne energije Nokia punjača je vrlo nizak kada je u fazi mirovanja.

Kompanija takođe pomno prati održivost korišdenih materijala: još 2008. je postala prvi proizvođač čiji proizvodi ne sadrže PVC, BFR (Brominated Flame Retardant) i RFR (Radiomagnetic Elecrofrequency Radiotion). Od tada je više od 40 novih Nokia uređaja bez ovih supstanci pušteno u prodaju. Međutim, biti ekološki odgovoran takođe podrazumeva i kreativna rešenja za pakovanje, “zelene servise” i reciklažu. Zbog toga kompanija kontinuirano nastoji da smanji i optimizuje materijal za pakovanje.

Četiri aplikacije za zeleniji svet

TripSketch Green Book (autor: TripSketch Corp) /cena: 5 Eur
TripSketch Green Book preporučuje eko-prijateljsku destinaciju za putovanje u Švajcarsku i više od 70 drugih zemalja u Evropi, SAD i Kanadi. Ova aplikacija pruža informacije o ekološkim mestima: nacionalnim parkovima, restoranima, hotelima i transportnim ustanovama.
Link: http://store.ovi.com/content/99333

Tomorrow’s Power (autor: AppCraft) / cena 1 Eur
Tomorrow’s Power pokazuje kako možete proizvoditi električnu energiju za sopstvenu upotrebu i smanjiti troškove struje. Aplikacija obrađuje teme kao što su solarna i energija vetra i pruža savete i sugestije o zelenoj tehnologiji uopšte.
Link: http://store.ovi.com/content/90176

Recycle Factory Lite (by R-FACTORY) / besplatno
U fabrikama za otpad vlada haos: otpad neprestano pristiže a igrač upravlja svim procesnim mašinama. Rastude gomile smeda moraju da se recikliraju, a sve što imate su rasklimane mašine sa kojima treba da završite taj posao. Igra se može igrati u dva moda, pet uybudljivih faza i 20 nivoa. Ovo je zabavan način na koji možete naučiti više o složenom procesu reciklaže.
Link:
http://store.ovi.com/content/95548

Climate Mission (autor: Arobs) / besplatno
Climate Mission upuduje na ekološke probleme. Aplikacija kroz igru pristupa ozbiljnim ekološkim pitanjima, i uključuje zadatke kao što su sortiranje otpada, klimatska slagalica, sadnju drveda u savanama ili pomod poljoprivrednicima iz Indije.
Link:
http://store.ovi.com/content/23495

Leave a Reply