Mobile

Nokia započinje program zamene punjača

Nokia je danas započela program zamene punjača, tokom kojeg se potrošačima koji poseduju određene punjače kompanije Nokia, proizvedene od strane nezavisnih dobavljača, preporučuje da izvrše besplatnu zamenu tih punjača.

Tokom rutinske provere kvaliteta, kompanija Nokia identifikovala je potencijalan problem u vezi sa kvalitetom proizvoda određenih punjača, proizvedenih od strane nezavisnih dobavljača. Plastični poklopac kućišta takvih punjača mogla bi da postanu labava i odvoje se od ostatka uređaja, otkrivajući unutrašnje komponente punjača i stavarajući pri tom rizik od potencijalnog strujnog udara ukoliko se određe komponente dodirnu u toku procesa punjenja. Kompanija Nokia nije u psoedu informacije da je nastao bilo kakav incident ili povreda u vezi sa ovim punjačima.

U okviru programa zamene, izvesni broj punjača određenog tipa, proizvedenih od strane nezavisnog dobavljača u periodu od 15. juna do 15. avgusta moći će da se zameni. To su AC-3E i AC-3U modelii, proizvedeni u periodu između 15. juna i 9. avgusta i AC-4U model, proizveden u periodu između 13. aprila 2009 i 25. oktobra 2009. godine. Model AC-3E prodavan je samo u Evropi, a modeli AC-3U i AC-4U u Severnoj i Latinskoj Americi.

Za više informacija, uključujući i način na koji potrošači mogu proveriti da li se program zamene odnosi i na njihove punjače, kompanija Nokia je uspostavila i poseban sajt. Korisnici mogu da posete sajt http://chargexchange.nokia.com ili lokalnu Nokia internet stranicu.

Kompanija Nokia preporučuje svojim korisnicima koji imaju punjače obuhvaćene programom zamene da prestanu sa njihovim korišćenjem i iskoriste priliku da ih besplatno zamene.

Program zamene –
Kako utvrditi da li je vaš punjač obuhvaćen programom zamene

Budući da se ovaj program odnosi samo na konkretan broj punjača iz određene serije, neophodno je da korisnici utvrde da li njihov punjač potpada pod program zamene. Kompanija Nokia će zameniti sve punjače koji odgovaraju uslovima programa potpuno besplatno.

Da biste utvrdili da li vaš punjač potpada pod program zamene, molimo vas da pogledate oznaku na punjaču i pridržavate se navedenih uputstava.

Napomena – AC-3E i AC-3U punjači koji su kupljeni pre 15. juna 2009. godine, kao i AC-4U punjači kupljeni pre 13. aprila 2009. godine nisu obuhvaćeni programom.

PRIMER OZNAKE

Punjači koji su obuhvaćeni programom zamene mogu se lako prpeoznati kroz sledeća tri koraka. Molimo vas da pogledate liku iznad za dodatne informacije.

Prvi korak – Utvrdite broj modela punjača kako biste bili sigurni da vaš punjač potpada pod program. Modeli obuhvaćeni programom su:

  • AC-3E
  • AC-3U
  • AC-4U

Postupak – Ukoliko je model vašeg punjača gore naveden, to može značiti da ispunjava uslove za zamenu, tako da možete preći na drugi korak. Ukoliko model vašeg punjača nije na listi, tj. ne potpada pod program zamene i nikakve dalje radnje nisu potrebne.

Drugi korak – Utvrdite da li je punjač proizveden od strane BYD.

Postupak – Ako na vašem punjaču stoji oznaka “BYD” možete preći na sledeći korak. Ukoliko vaš punjač ne sadrži “BYD” oznaku, on ne potpada pod program i nije potrebno da preduzimate bilo kakve dalje radnje.

Treći korak – Utvrdite šifru proizvodnje vašeg punjača

Postupak – Ukoliko poseduejte punjač tipa AC-3E ili AC-3U, i on sadrži šifru proizvodnje (pogledati grafički prikaz gore) u opsegu “925” i “939”, punjač je obuhvaćen programom i možete ga besplatno zameniti drugim punjačem. Ukoliko je u pitanju neki drugi broj oznake, zamena punjača nije potrebna.

Ukoliko posedujete punjač tipa AC-4U i njegova je šifra proizvodnje između 916 i 943, on je obuhvaćen programom zamene i treba biti besplatno zamenjen za drugi punjač.

Ako ste ustanovili da svoj punjač možete zameniti, savetujemo vam da prestanete sa njegovom upotrebom.

Za sve dodatne informacije o tome na koji način možete besplatno zameniti punjač, posetite internet sajt http://chargerexchange.nokia.com

Leave a Reply