Mobile

Novi BlackBerry interfejs

Balansiranje novina i poznatog okruženja je osnovna ideja vodilja.

Reklo bi se da ovakvim pristupom BlackBerry ide na sigurnu kartu, ne želeći da mnogo menja navike dugogodišnjih korisnika. Organizacija ikonica u foldere Frequent, Favourites, Media, Downloads i All je svakako dobrodošla novina, jer smanjuje prenatrpanost ekrana. Trebalo bi još pomenuti i brz pristup nekim opcijama kao što su povezivanje, napomene ili profili, a tu je i univerzalna pretraga, koju ćete sigurno brzo zavoleti. Ukoliko želite više informacija, savetujemo da posetite oficijalni BlackBerry blog

BlackBerry 6 će se pojaviti do kraja leta.

Leave a Reply