Mobile

Novi iOS osigurava veću privatnost za iPhone korisnike

Apple je izdao novu nadogradnju za operativni sistem iOS. Nadogradnja menja način na koji mobilni operativni sistem upravlja privremenim skladištem baze podataka. Nova verzija iOS-a 4.3.3 sadrži tri promene koje se odnose na consolidated.db, bazu koja služi za čuvanje podataka o lokaciji korisnika.

Smanjena je veličina privremenog skladišta, podaci se ne šalju na iTunes prilikom povezivanja sa perosnalnim računaeom i brišu se kada je iOS lokacijska usluga isključena. Apple koristi korisnikov iPhone kako bi izgradio bazu Wi-Fi mreža i baznih stanica. Podatke koristi mobilna aplikacija kako bi odredila lokaciju određenog uređaja. Prilikom određivanja položaja, Apple koristi deo baze i smešta je lokalno.

Prošlog meseca otkriveno je da Apple čuva podatke o lokacijama koje su korisnici posetili pre mjesec dana što uveliko narušava privatnost korisnika. Otkriveno je i da se podaci čuvaju i onda kada je iPhone lokacijska usluga isključena. Apple kaže da će se u buduće čuvati samo podaci stari nedelju dana, pa bi ova nadogradnja trebala da osigura veći stepen sigurnosti iPhone korisnika.

Leave a Reply