Mobile · Mobilni servisi

Novu uslugu m-bankinga UniCredit Banke

Idući u korak sa zahtevima savremenog tržišta, ali i uzimajući u obzir činjenicu da mobilni telefoni postaju nezamenljivo sredstvo u svakodnevnoj komunikaciji i da progresivno raste broj njihovih korisnika, UniCredit Banka je lansirala novu uslugu, m banking. Ova usluga je namenjena klijentima koji žele kako da uz pomoć mobilnog telefona imaju stalnu kontrolu nad svojim finansijama, tako i da 24 sata dnevno, sa bilo kog mesta, vrše plaćanja.

Zahvaljujući ovoj inovativnoj usluzi klijenti sada svoju banku praktično nose u svom džepu. Za sve one koji se opredele za m banking, UniCredit Banka je obezbedila promotivni period do kraja 2011. godine u toku kojeg neće plaćati mesečnu naknadu koja će nakon isteka ovog perioda iznositi 50 dinara mesečno.

Usluga m bankinga se aktivira veoma brzo, podnošenjem zahteva u ekspozituri u kojoj se i nastavlja aktivacija usluge. M banking klijentima omogućava da plaćaju sve vrste računa, kreiraju ili koriste već postojeće šablone iz elektronskog bankarstva, imaju uvid u stanje i transakcije po svim računima, uključujući i kredite, i uvid u sve transakcije putem platnih kartica, kao i da primaju korisne informacije i obaveštenja.

Rastko Nicić, direktor Direkcije za razvoj proizvoda UniCredit Banke: “Uzimajući u obzir mogućnosti i potencijal mobilnog biznisa, kreirali smo uslugu koja zadovoljava potrebe savremenog klijenta. Pored brze aktivacije, bezbednog i brzog pristupa računima, usluga m bankinga pruža i brojne druge prednosti. Klijenti koji budu koristili ovaj servis za plaćanja će imati veliku uštedu jer se nalog za plaćanje putem m bankinga tarifira u iznosu od samo 15 dinara. Pored toga, klijenti mogu da kreiraju platni nalog na bilo kom mestu, u bilo koje vreme, bez obzira na radno vreme ekspoziture.“
UniCredit Bank Srbija a.d. je članica UniCredit Grupe, jedne od vodećih finansijskih grupacija u Evropi i najveće međunarodne bankarske mreže u regionu Centralne i istočne Evrope (CIE), koja posluje u 22 zemlje i sa oko 162.000 zaposlenih i preko 9.500 ekspozitura uspešno uslužuje milione klijenata.
U regionu Centralne i Istočne Evrope UniCredit upravlja najvećom međunarodnom bankarskom mrežom od preko 3.900 ekspozitura. UniCredit Grupa posluje u Azerbejdžanu, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj Republici, Estoniji, Mađarskoj, Letoniji, Litvaniji, Kazahstanu, Kirgistanu, Poljskoj, Rumuniji, Rusiji, Srbiji, Slovačkoj, Sloveniji, Turskoj i Ukrajini.

Leave a Reply