Mobile

Obaveštenje korisnicima u vezi sa prevarama putem SMS poruka

Povodom tekstova objavljenih u sredstvima javnog informisanja u kojima se građani žale na SMS poruke koje dobijaju sa nepoznatih brojeva iz stranih zemalja, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge upozorava korisnike da odgovaranje na te poruke ili pozivanje brojeva sa kojih su poslate može da prouzrokuje neželjene troškove.

Preporuka Agencije je da se poruke, čiji je najčešći sadržaj „Hitno se javi!“, „Poslednje upozorenje!“ i slično, obrišu, da se na njih ne odgovara niti da se pozivaju brojevi sa kojih su poslate.

sms

Leave a Reply