Mobile · Operateri

Observer – nova mt:s usluga za Biznis korisnike

Mobilna telefonija Srbije je obogatila svoju ponudu za Biznis korisnike i uvela novu uslugu „Observer”. Usluga omogućava kontrolu poslovanja kroz obradu radnih sati i zarada zaposlenih putem GPRS uređaja u kome je instalirana mt:s SIM kartica. Prenos podataka o registracijama zaposlenih do centralnog servera vrši se putem mt:s mreže, a preko web aplikacije omogućen Vam je 24h pristup tim podacima.

Sistem za kontrolu poslovanja se sastoji iz GPRS uređaja koji očitava podatke sa identifikacionih kartica zaposlenih i mt:s SIM kartice koja te podatke putem GPRS tehnologije prosleđuje do centralnog servera.

U okviru usluge dostupne su i sledeće pogodnosti:

* Instaliranje GPRS uređaja od strane ovlašćenih lica

* Automatska obrada podataka prikupljenih tokom funkcionisanja sistema

* Profesionalno administriranje baze podataka na serveru

* Arhiviranje podataka prikupljenih tokom trajanja usluge

* Automatsko generisanje i slanje 20 različitih izveštaja periodično na osnovu Vašeg zahteva (nedeljno ili mesečno)

* Automatsko generisanje i slanje SMS poruka korisniku o popunjenosti radnih pozicija, promenama radnih rasporeda i opštih poruka službe ljudskih resursa

* Podrška po visokim standardima internet konekcija

* Podrška na izdavanju novih kartica zaposlenima automatizovanom procedurom

* Garantni rok na GPRS uređaje tokom trajanja usluge

Leave a Reply