Mobile

Oglasi na mobilnim pretekli oglase u novinama

Troškovi britanskih kompanija za oglašavanje na mobilnim uređajima prvi put su ove godine premašili rashode za reklamu u novinama.

Troškovi britanskih kompanija za oglašavanje na mobilnim uređajima prvi put su ove godine premašili rashode za reklamu u novinama, pokazali su podaci istraživačke organizacije eMarketer.

Prema proceni eMarketera, troškovi za mobilno oglašavanje povećani su 2014. godine 90 odsto, na 2,26 milijardi funti (3,53 milijarde dolara) u poređenju sa 1,19 milijardi funti u 2013. Pri tome, rashodi za reklamu u novinama smanjeni su pet odsto na 2,06 milijardi funti.

Mobile
Do 2018. godine troškovi za mobilnu reklamu u Velikoj Britaniji činiće više od trećine ukupnih pokazatelja za sve oblike medija, predviđa eMarketer.

Ove godine troškovi za mobilno oglašavanja čine 15,1 odsto ukupnih troškova za reklamu (14,9 milijardi funti), dok na novine ide 13,8 odsto. U 2015. taj odnos će biti 21 prema 17,3 odsto.

Sledeće godine udeo rashoda na TV reklamu smanjiće se na 23,8 odsto, sa 24,7 odsto ove godine i taj pokazatelj će nastaviti da se smanjuje do 2018. godine.

Leave a Reply