Operateri

„Živimo zajedno“ – inicijativa Društva za pomoć osobama ometenim u razvoju Stari grad i Telenor fondacije

Info centar „Živimo zajedno“, koji nudi besplatne stručne savete osobama ometenim u razvoju, njihovim roditeljima i starateljima, pokrenut je danas u saradnji Društva za pomoć osobama ometenim u razvoju Stari grad i Telenor fondacije. Centar objedinjuje sve informacije – od zdravstvenih preko pravnih do kulturnih – koje su ovoj populaciji potrebne za uključenje u društvo.

Besplatnim pozivanjem Centra korisnici mogu tražiti stručno mišljenje i savet stručnjaka iz oblasti prava, socijalne i zdravstvene zaštite, i obrazovanja, kao i odgovore na pitanja koja se tiču svih drugih aspekata života osoba sa posebnim potrebama. Članovi Društva i njihovi saradnici primaće i sugestije korisnika, i usmeravati ih ka specijalizovanim institucijama i organizacijama, i dopunjavati svoju jedinstvenu bazu podataka o problematici osoba ometenih u razvoju.

”Prema nezvaničnim podacima, osobe ometene u razvoju čine tri odsto stanovništva Srbije. Budući da su često uskraćeni za prave informacije, njihovi roditelji ih u neznanju daju na starateljsvo posebnim ustanovama. Naš telefonski servis je nastao iz potrebe roditelja da zaštite svoju porodicu, da zadrže svoju decu, pruže im pravi dom i uključe ih u društvo”, kaže Dejan Kozić, predsednik Društva.

Telenor fondacija je centru ”Živimo zajedno” obezbedila podršku za osnivanje i rad, kao i besplatnu telefonsku liniju, Telenor Internet i kompletnu logističku i tehničku podršku.

”Ovakvi projekti nam daju priliku da sasvim konkretno pomognemo u rešavanju teškoća sa kojima se ova populacija svakodnevno susreće, a koje se posebno odnose na činjenicu da su uskraćeni za neophodne, često vitalne informacije. Cilj svih nas koji smo uključeni u ovaj zajednički zadatak jeste i da pokažemo da stvari mogu i treba da budu drugačije. Pomagaćemo i dalje da se iskorene predrasude prema osobama ometenim u razvoju i da se olakša njihovo uključivanje u društveni život“, kaže Sandra Štajner, izvršni direktor Korporativnih komunikacija u Telenoru.

Info centar prima pozive od 10 do 22 časa za direktan kontakt sa operaterima, a 24 sata za ostavljanje poruka i pitanja besplatnim pozivanjem broja 063/9820 (za korisnike Telenor mreže) i 0800/201 202 (za korisnike Telekom mreže) ili putem e-mail adrese [email protected]

Osnivanju Info centra za osobe ometene u razvoju podršku su pružile i kompanije Telekom, Lanus i ZMC elektronika.

One thought on “„Živimo zajedno“ – inicijativa Društva za pomoć osobama ometenim u razvoju Stari grad i Telenor fondacije

  1. dusan

    zainteresovao se i na ovaj nacin pokusavam da saznam probleme,nacin organizivanja,rada i da vidim kako mogu pomoci svojim radom.razlog je licne prirode?

Leave a Reply