vip
Operateri

Dobit Vipa u prvom polugodišu veća 44%

Vip je tokom prvih šest meseci ostvario prihod od 9.8 milijardi dinara  što je porast od 17% u odnosu na isti period 2012. godine.  Tokom drugog tromesečja ove godine prihodi kompanije porasli su za15% do iznosa od 5 milijardi dinara. Šestomesečna dobit pre kamate, amortizacije i poreza (EBITDA) na kraju juna veća je za 44% i iznosi 3.5 milijardi dinara, dok je tokom drugog tromesečja zabeležena dobit od 1.8 milijardi dinara.

vip

Tokom prvih šest meseci broj Vipovih korisnika uvećan je za  13% na više od 1.9 miliona, a tržišno učešće dostiglo je 20.6%.

,,Na rezultate je u najvećoj meri uticao priliv novih korisnika, posebno u postpejd privatnom i poslovnom segmetnu, ali i obnavljanje pretplatničkog statusa od strane naših  postojećih korisnika.  Zahvaljujući boljoj dostupnosti i većoj brzini Vipovog mobilnog interneta širom Srbije, svi oni su u prvoj polovini 2013. doprineli ukupnom povećanju saobraćaja u našoj mreži, a posebno  prenosu podataka  preko svojih smart telefona. Ostajemo posvećeni daljem rastu u svim oblastima poslovanja jer ćemo nastaviti da unapređujemo konkurentnu ponudu i Vip mrežu, kako u segmentu pokrivenosti tako i u segmentu kvaliteta.’’, izjavio je Andreas Graf, direktor Vip mobile.

Vip mobile ostaje najveći grinfild investitor u Srbiji, pošto je od januara 2007. godine do kraja juna 2013. godine u poslovanje uložio 762.5 miliona evra, uključujući i iznos za kupovinu licence. Samo tokom prvih šest meseci ove godine, Vip je u poslovanje investirao 3 milijardi dinara.

Leave a Reply