Operateri

Dobri kvartalni rezultati Telenora

Tokom cele 2008. godine, Telenor grupa je ostvarivala dobar organski rast prihoda i učvrstila tržišnu poziciju, uprkos teškim makroekonomskim uslovima’’, kaže predsednik i generalni direktor Telenora, Jon Fredrik Baksos (Baksaas).

Nastavljen rast i visoke marže

’’Trend stabilnog organskog rasta prihoda iz trećeg kvartala nastavio se i u četvrtom, u kombinaciji sa visokim stopama rasta u nekoliko zemalja, naročito u Srbiji i Bangladešu, kao i u Pakistanu, gde smo poslovanje postavili na čvrste osnove. Tokom ovog kvartala dobili smo 5,5 miliona novih mobilnih pretplatnika, čiji ukupan broj sada iznosi 164 miliona’’, dodaje Baksos.

Svetska ekonomska kriza

’’Kapitalni troškovi u ovom kvartalu su bili visoki, najviše zbog zaključivanja velikih projekata i pokretanja mreže u Aziji, kao i investicija u nordijskom regionu zahvaljujući velikoj popularnosti mobilnog širokopojasnog pristupa internetu . Sektor telekomunikacija do sada je osetio manje posledica svetske ekonomske krize nego drugi sektori, ali u narednom periodu nas očekuje više teškoća u poslovnom okruženju. Zbog toga ćemo se u 2009. godini usredsrediti na smanjenje troškova i kontrolu kapitalnih investicija’’, rekao je Baksos.

Korak bliže korporativnom upravljanju u Kjivstaru

’’Drago mi je što nas je nedavna presuda Saveznog suda u Njujorku približila cilju da u Kjivstaru postavimo čvrste osnove za predvidivo i zdravo korporativno upravljanje. Isplaćene su dividende za 2004. i 2005. godinu, a sada radimo na isplaćivanju dividendi i za naredne godine’’, kaže Baksos.

Ključni podaci

Tabela u nastavku sadrži osnovne podatke (uključujući Kjivstar) za četvrti kvartal i celu 2008. godinu, u poređenju sa prethodnom godinom: IV kvartal Cela godina

(u milijardama norveških kruna osim za zaradu po akciji)
2008 2007 2008 2007

Prihodi 29 925 26 914 111 015 105 021
EBITDA pre ostalih prihoda i troškova 9 925 8 831 38 505 36 358
EBITDA marža pre drugih prihoda i troškova (%) 33.2 32.8
34.7 34.6
Operativna dobit 5 429 4 768 22 638 20,642
Operativna dobit /prihodi (%) 18.1 17.7 20.4 19.7
Dobit nakon poreza i manjinskih interesa 2 205 5 869 13 307 18 016
Zarada po akciji * 1.33 3.49 7.97 10.72
Kapitalni troškovi 7 223 7 084 22 699 22 079
Kapitalni troškovi bez licenci i spektra
6 738 6 672 20 664
21 635
Ulaganja u poslovanje 169 447 1 866 6 041
Neto pasiva pod kamatom 39 289 36 464

* Zarada po akciji od ukupnog poslovanja, osnovnog, u norveškim krunama

Za više informacija o kvartalnom izveštaju, pogledajte http://www.telenor.com/en/investor-relations/reports/q4-2008.

Finansiranje investicija u Indiji
’’Odlučili smo da se investicija u ’Unitech Wireless’ u Indiji finansira kombinacijom gotovine zarađene u poslovanju i dodatnog zaduživanja. Telenor je odlučio da predloži da se akcionarima ne isplate dividende za 2008. godinu. Upravni odbor namerava da predloži isto i za dividende u 2009. Ovim se naglašava potreba da se usredsredimo na protok gotovine u poslovanju’’, kaže Baksos.

Leave a Reply