Operateri

Intervju: Tanasis Kacirumpas, predsednik Upravnog odbora “Vip mobajla”

Porez na mobilne telefone ne otvara nova radna mesta. Ovaj operater mobilne telefonije uložio je 584,3 miliona evra i po tome je najveći grinfild investitor u Srbiji. – Problemi su nedostatak dobre i savremene telekomunikacione infrastrukture i nepostojanje jasnih propisa.
Krizni porez na mobilne telefone Vlada Srbije će, po našim saznanjima, zadržati, a to nije dobro. Ovaj namet je kazna za našu

Tanasis Kacirumpas

uspešnost i time se šalje loš signal investitorima. „Vip mobajl” će zbog toga morati da smanji investicije za narednu godinu. Ipak, nadamo se da će vlada preispitati taj stav.

Ovo za naš list kaže Tanasis Kacirumpas, predsednik Upravnog odbora „Vipa”, koji je, inače, na ovoj dužnosti tek nekoliko meseci. Prvi čovek austrijskog mobilnog operatera u Srbiji podseća da druge zemlje u okruženju ovaj namet nisu uvodile.

Koliko ste zadovoljni onim što ste postigli u Srbiji?

Zadovoljni smo. „Vip mobajl” je najveća grinfild investicija u Srbiji do sada. Posle kupovine licence za trećeg operatera mobilne telefonije, koja je plaćena 320 miliona evra, ukupna investicija „Telekom Austrija grupe” u prve četiri godine našeg rada u Srbiji prevazišla je sumu od 584,3 miliona evra. U ovom trenutku imamo više od 12 odsto tržišnog udela, a cilj nam je da učešće udvostručimo u narednih nekoliko godina.

S obzirom da i drugi operateri imaju slične ambicije ima li uslova za toliki rast?

Smatram da je to realno. Kada pričamo o fiksnoj telefoniji i Internetu, veliki problem je nedostatak dobre i savremene telekomunikacione infrastrukture koja je neophodna ukoliko Srbija želi da privuče nove poslove i razvija postojeće. Drugi problem je nepostojanje jasnih propisa koji regulišu pristup postojećoj infrastrukturi i njenu bolju iskorišćenost.

Ima li prepreka u liberalizaciji tržišta telekomunikacija?

U mobilnim telekomunikacijama glavne prepreke liberalizaciji su nedostatak ozbiljnih analiza tržišta i odsustvo odgovarajućih tržišnih instrumenata koji bi doneli podstakli ponudu i tražnju, bolje usluge korisnicima, veće prihode operaterima, ali i državi na osnovu poreza. U Srbiji se, s jedne strane, prilikom uvoza traži dupla sertifikacija mobilnih telefona, a s druge se više od milion telefona godišnje proda na crnom tržištu.

Šta bi trebalo učiniti da se tržište brže razvija?

Telekomunikacije su prepoznate kao veoma značajan pokretač razvoja domaćeg tržišta što potvrđuje i postojanje za nas nadležnog Ministarstva za telekomunikacije čiji je cilj da reguliše ovu oblast, što oni i čine, ali ne mogu da spreče različite interpretacije istih propisa od strane različitih organa vlasti, najčešće lokalnih. Mi smo izgradili hiljadu baznih stanica i time obezbedili 98 odsto pokrivenosti populacije „Vipovim” kvalitetnim signalom što znači da smo isto toliko puta morali da stojimo u redovima pred opštinskim šalterima. Smatram da su višak birokratije i neujednačena primena propisa o izgradnji, veliki problem za sve investitore.

Da li ste zadovoljni novim Zakonom o elektronskim komunikacijama donetim u junu?

Očekujemo da ovaj zakon pruži regulatorni okvir usklađen s najboljom praksom Evropske unije, a to znači da jasnim odredbama obezbedi predvidljivost uslova poslovanja, pravednu tržišnu utakmicu, i pravnu sigurnost investicija u oblasti telekomunikacija. U nekim rešenjima zakon nije u potpunosti usklađen sa svim pomacima koji su se desili u Evropi. Recimo, puna liberalizacija u fiksnoj telefoniji odložena je do 2012. godine, a usluga prenošenja broja telefona prilikom promene operatera nije usklađena sa najnovijom direktivom Evropske komisije iz te oblasti, koja propisuje da se ceo proces završi za samo jedan dan, tako da je postupak u našoj zemlji nepotrebno komplikovan. Zakon će doneti pozitivne promene samo pod uslovom da se primeni u svom punom obimu, a ne selektivno.

U toku je konkurs za izbor novih članova regulatorne agencije koji imaju bitna ovlašćenja u usmeravanju razvoja tržišta telekomunikacija.

Koliko ste zadovoljni saradnjom s RATEL-om?

Agenciju očekuju izazovi usklađivanja postojeće podzakonske regulative sa novim Zakonom o elektronskim komunikacijama, a tu je i potreba stalnog učenja i upoznavanja sa praksom kako bi u telekomunikacijama bila uspostavljena zdrava konkurenciju među operaterima, a građanima pružen isti kvalitet proizvoda i usluga kao u okruženju. Saradnja s RATEL-om je korektna, s tim što je od početka naš iskreni savet bio i ostao da se u ovoj oblasti mora raditi ubrzano, bez nepotrebnog administriranja, jer to zahtevaju izuzetna dinamika industrije i tržišta.

Šta u Srbiji još moglo da se uradi na na privlačenju investitora?

Prioritet investitora je brzi povratak uloženog što je moguće samo ako zemlja ima stabilno političko i finansijsko okruženje. Tri su indikatora ove stabilnosti: politička situacija, kurs lokalne valute i porezi. Vaši prvi susedi su sva tri parametra uspeli da stabilizuju i održe na istoj vrednosti godinama pre nego što su dobili status kandidata ili članstvo u EU. Recimo, u Bugarskoj je kurs leva nepromenjen već skoro 10 godina, a taksa na profit korporacija smanjena je sa 25 na 10 odsto. Sve zemlje u regionu trpe posledice ekonomske krize ali većina nije opteretila privredu dodatnim nametima.

Jovana Rabrenović
——————-
Crno na belo

Kako je kriza uticala na „Vipovo” poslovanje?

Prošla godina je bila teška zbog devalvacije dinara, ekonomske krize i dodatnog tereta u vidu takse od 10 odsto na upotrebu mobilnog telefona. Mobilna telefonija, što znači svi operateri, u 2009. godini, ostvarili su prihod od 77,8 milijardi dinara, što je četiri odsto više nego 2008. godine. Prihod se, međutim, izražava u evrima i mi naše finansijske rezultate tako prijavljujemo matičnoj kompaniji. U prošloj godini su ukupni prihodi mobilne telefonije pali na 826 miliona evra u odnosu na 913 miliona evra koliko su iznosili u 2008. godini. Istovremeno su i investicije u mobilnu telefoniju smanjene za skoro 100 miliona evra, sa 240 miliona evra koliko su iznosile u 2008. na 148 miliona koliko su bile u 2009. godini.

Leave a Reply