Operateri

mobilkom austrija grupa: Visoko kvalitetne mreže sa velikim protokom podataka su temelj za usluge budućnosti

mobilkom austrija grupa povećala broj korisnika za 1,1 milion u 2009. godini, na ukupno 18,9 miliona, dok je promet podataka u mreži mobilkoma austrija je udvostručen u zadnjih godinu dana, dok je broj pretplatnika 3G mreže porastao za 30%. Više od 4.000 baznih stanica biće povezano optičkom tehnologijom do 2013. godine.

Tokom tradicionalne večere za novinare na Svetskom kongresu mobilne telefonije Aleks Sinkler, tehnički direktor GSM asocijacije, i Hanes Amecrajter, predsednik Upravnog odbora Telekom Austrija Grupe i član Uprave GSM asocijacije, razgovarali su o mogućim budućim scenarijima za sektor mobilne telefonije.

Složili su se u sledećem: efikasne mreže su temelj budućeg razvoja. “Potrebne su pametne strategije da bi se držao korak sa naglim povećanjem saobraćaja podataka u mobilnim mrežama – na primer, količina prenetih podataka unutar mreže mobilkom austrije se udvostručila u poređenju sa prethodnom godinom, dok je broj 3G pretplatnika porastao za 30%. Sprovođenjem ovih strategija korisnici će dobiti širokopojasnu mrežu sa protokom podataka potrebnim za korišćenje novih usluga”, rekao je Hanes Amecrajter.

Konvergencija je važan pristup. To znači da je, pored već veoma uspešnih paketa usluga koji korisnicima mobilne telefonije u Austriji nude mobilnu i fiksnu telefoniju iz jednog izvora, takođe neophodno povezati mobilne odašiljače u visokoefikasnu optičku mrežu. Do 2013. godine, više od 4.000 baznih stanica u našoj austrijskoj mreži će biti povezano tehnologijom optičkog vlakna.

Druga strana konvergencije će biti mogućnost da se mobilni uređaji prijavljuju na WiFi gde god to bude moguće. Time preostaje više mrežnog kapaciteta za mobilnu telefoniju. Konvergencija, takođe, postaje sve značajnija i na polju usluga: mediji se sve više koriste preko interneta, a pametni telefoni za pristup medijskim sadržajima i društvenim mrežama.

“Mobilni operateri imaju lepezu osnovnih servisa, kao što su to jednostavne usluge naplaćivanja ili informacije o lokaciji, koje mobilnim telefonima daju dodatnu vrednost. Mi intenzivno radimo na poboljšanju povezivanja mobilnih komunikacija i sveta interneta” ističe Sinkler, objašnjavajući strategiju GSM asocijacije.

Mobilne komunikacije i dalje imaju centralnu ulogu u ukupnom telekom eko-sistemu

Članovi Upravnog odbora GSM asocijacije složili su se na prošlonedeljnom sastanku da razvijaju međuoperatorsku platformu za aplikacije. ”Aktuelni trendovi u našoj industriji razvijaju se u pravcu pametnih telefona i aplikacija, a mobilni operateri tu mogu da daju ključni doprinos.

Zbog toga ću podržati inicijativu GSM asocijacije koja ima za cilj da se značajno pojednostavi dostupnost aplikacija, koje će omogućiti daleko bolji pristup znanju i uslugama nego čist prenos podataka.” Na ovaj način je Hanes Amecrajter objasnio svoja zalaganja unutar GSM asocijacije.

mobilkom austrija grupa: Više od 1,1 milion novih korisnika u 2009. godini

Uprkos teškoćama u poslovnom okruženju, mobilkom austrija grupa je postigla brojne uspehe u 2009. godini. Ukupan broj korisnika se povećao za 6,5%, na 18,9 miliona. Sama mobilkom austrija je povećala broj svojih pretplatnika za 330.000 i sada ima 540.000 korisnika mobilne širokopojasne mreže. Velcom je u Belorusiji dostigao 4.120.000 korisnika za svoju 10. godišnjicu, odnosno broj korisnika je u 2009. godini povećan za više od 400 hiljada.

Mobiltel je u Bugarskoj uspeo da poveća broj korisnika svoje mobilne širokopojasne mreže za 150%. Vipnet je lider u bežičnoj širokopojasnoj mreži u Hrvatskoj sa tržišnim učešćem od skoro 60%. Najmlađi članovi grupe su takođe veoma dobro napredovali: Vip mobile je u Srbiji premašio cilj od milion korisnika i na kraju 2009. imao 1.153.900 korisnika, a Vip operator je u Makedoniji uspeo da poveća svoje učešće na tržištu na 15,9%.

Kvalitet mreže kao čvrst temelj

Mreža mobilkom austrije bila je prošle godine ukupni pobednik nezavisnog istraživanja koje je sproveo stručni časopis “Connect” na prostoru Nemačke, Austrije i Švajcarske. Mreže ostalih članica grupe takođe nude ubedljivo visok kvalitet. “Kada optimizujemo naše mreže, možemo zaista u potpunosti da iskoristimo sve prednosti koje imamo kao grupa. Naši tehnički stručnjaci su u stalnoj međusobnoj komunikaciji radi razmene iskustava”, kaže Amecrajter.

Posebno zanimljiv primer predstavlja projekat METAWIN: Tokom ovog istraživačkog projekta, pokrenutog od strane mobilkom austrije, aktivnosti mreže su detaljno analizirane, a potom korišćene za mere optimizacije. U međuvremenu se ovaj projekat razvio u jedan poseban proizvod nazvan DataXtender koji se danas, preko kompanije Kapsch CarrierCom, partnera mobilkom austrije, distribuira drugim mobilnim operaterima.

Inovacije i predanost društvu na svim tržištima

Tokom 2009. godine članice grupe nastavile su s uvođenjem najnovijih tehnologija, poput prvog komercijalnog pokretanja HSPA+ tehnologije u mreži mobilkom austrije, nakon čega je usledila i primena iste HSPA+ tehnologije u Bugarskoj i Hrvatskoj. Treba istaći i neke veoma zanimljive inovacije u uslugama u 2009. godini, kao A1 kreditnu karticu koja je povezana sa uslugama mobilne telefonije u Austriji. Mobiltel je uveo na bugarsko tržište visoko kvalitetnu digitalnu televiziju nazvanu “QUARTO”.

Vip mobile je lider u segmentu pametnih telefona u Srbiji pošto je prvi na tržište uveo Android platformu i na njoj bazirane telefone. Vip je i jedini mobilni operater u regionu koji je organizovao “Android izazov”, konkurs za razvoj lokalnih Android aplikacija. Vip mobile i Vip operator korisnicima nude usluge SMS2Facebook™ i [email protected]. U mobilkom austrija grupi inovacije su uvek u sprezi sa društvenim angažmanom.

Vipnet je u poslednjih 10 godina donirao 8 miliona kuna za uklanjanje mina u Hrvatskoj, a Si.mobile je dobio brojna priznanja za svoj Re.misli program i osnivanje nezavisne fondacije za zaštitu čistoće vode. Sa programom društveno odgovornog poslovanja “Budi Vip student”, Vip mobile je posvećen obrazovanju budućih lidera u telekomunikacijama u Srbiji. mobilkom austrija je putem SMS donacija prikupila70.000 evra za žrtve zemljotresa na Haitiju.

Leave a Reply