Operateri

mt:s menja rok važenja svih prepaid SIM kartica

Od 15. jula 2009 .godine, promenjen je rok važenja svih prepaid SIM kartica sa tarifnim profilima Toki, Tipi, Kul i 066, koji umesto šest sada traje jedanaest meseci. To praktično znači da možete koristiti svoju karticu još jedanaest meseci nakon aktivacije ili poslednje dopune, bez uplate kredita.

Nakon isteka ovog roka još mesec dana možete primati pozive. Ukoliko ni tada ne izvršite dopunu, imate mogućnost da u periodu od trideset dana, kada vam je kartica već neaktivna, ponovo aktivirate i dopunite svoj prepaid broj.

Leave a Reply