Operateri

mt:s obaveštenje o elektronskoj dopuni za prepaid korisnike

Da bi izbegli eventualne probleme i neprijatnosti, najljubaznije se mole svi prepaid korisnici da prilikom uplate elektronske dopune obavezno obrate pažnju na sledeće:

  • Uslugu platite tek nakon što dobijete papirni isečak (slip) sa svim potrebnim podacima o izvršenoj elektronskoj dopuni. Transakcija elektronske dopune smatra se završenom tek nakon što se izvrši štampanje isečka na terminalu,
  • Obavezno sačuvajte slip koji predstavlja jedini validan dokaz o izvršenoj transakciji elektronske dopune,
  • Ukoliko dođe do greške prilikom elektronske dopune (unet pogrešan broj telefona ili netačan iznos dopune), neophodno je da u roku od pet minuta izvršite reklamaciju na prodajnom mestu gde ste i uplatili dopunu. Samo će u tom slučaju vaša uplata biti stornirana.

U slučaju uspešno izvršene transakcije elektronske dopune dobićete poruku sledećeg sadržaja:
„Postovani, u 13:59 Vas racun je dopunjen sa 500 DIN i vazi do 28.06.2010. Nakon dobijanja slipa mozete izvrsiti placanje. Transakcija:12345000000001“.
STORNIRANJE TRANSAKCIJA
U slučaju storniranja na zahtev korisnika ili nezavršene transakcije elektronske dopune (korisnik je uplatio dopunu, ali nije uzeo slip, koji je nakon njegovog odlaska sa prodajnog mesta izašao sa obaveštenjem o neuspeloj transakciji) biće pokrenut proces storniranja iznosa dopune.

Tom prilikom dobićete poruku sledećeg sadržaja:
„Pokrenuto je storniranje transakcije 12345000000001 za iznos dopune 500 DIN. Ukoliko ste potrosili deo iznosa, isti ce biti odbijen od prve sledece dopune“.
Ukoliko u tom trenutku na prepaid računu nemate dovoljan iznos kredita za potpuno poništavanje transakcije dopune, iznos za ostvareni saobraćaj od trenutka dopune do trenutka storniranja biće Vam oduzet od iznosa prve sledeće dopune. Dobićete poruku sa obaveštenjem za koji iznos je izvršeno umanjenje kredita i to sledećeg sadržaja:
„Postovani, naplacen vam je zaostali dug nastao kao posledica storniranja prethodnih dopuna u iznosu 421 DIN“.
Prilikom prve sledeće uspešno izvršene transakcije elektronske dopune, ukoliko iznos prethodne dopune nije bio dovoljan da se dug u potpunosti izmiri, pored poruke o uspešnoj dopuni, dobićete i poruku sledećeg sadržaja:
„Postovani, naplacen vam je zaostali dug nastao kao posledica storniranja prethodnih dopuna u iznosu 79 DIN“.
* Novčani iznosi, datum i broj transakcije navedeni u porukama dati su samo kao primer.

Leave a Reply