Operateri

mt:s omogućio plaćanje postpaid računa Visa i Master karticama

Od sada, svoj mt:s postpaid račun ili račun nekog drugog možete da platite SMS porukom i sa bankovnog računa vaše Visa ili MasterCard kartice.

Ovaj način plaćanja do sada je bio dostupan samo vlasnicima DinaCard kartica koji su se registorvali za mobilna plaćanja kod svojih banaka. Prednost ovakvog načina plaćanja računa je to što je na ovaj način moguće platiti račun čak i kada je korisnik u roamingu. Uslugu plaćanja postpaid računa putem Visa, MasterCard i DinaCard kartice mogu da koriste svi korisnici MT:S mreže.

Kada ste dobili mPIN, da biste platili postpaid račun putem Visa, MasterCard ili DinaCard kartice, neophodno je da na broj 8686 pošaljete SMS poruku sledeće sadržine:

MOB BROJ_MOBILNOG_TELEFONA(opciono)YYMM(opciono)OZNAKA_TIPA_RAČUNA

PARAMETRI PORUKE

MOB – oznaka usluge koja se plaća, u ovom slučaju je to mobilni postpaid raču

BROJ_MOBILNOG_TELEFONA – parametar na osnovu kojeg se identifikuje račun koji se plaća. Ukoliko korisnik plaća svoj račun ovaj podatak ne treba navoditi. Ako korisnik plaća račun za nekog drugog postpaid korisnika, neophodno je da unese njegov broj telefona.

YYMM – godina i broj meseca u godini za koji korisnik želi da plati račun; YY su poslednje dve cifre godine, a mesec ima vrednost od 01 do 12. Ovaj parametar nije obavezan i, ukoliko se ne navede, podrazumevaće se da korisnik želi da plati račun za prethodni mesec.

OZNAKA_TIPA_RAČUNA – obavezan parametar koji predstavlja naziv računa sa kojeg korisnik želi da izvrši plaćanje. Za plaćanje putem Visa, MasterCard i DinaCard kartice, ovaj parametar je reč visamc ili dina.

Primeri poruka:

 • Želite da platite svoj postpaid račun za prethodni mesec:
  Sadržaj poruke: mob dina ili mob visa ili mob mc
 • Želite da platite svoj postpaid račun za april 2008:
  Sadržaj poruke: mob 0804 visa
 • Želite da platite postpaid račun za korisnika sa brojem telefona 064xxxxxxx za prethodni mesec:
  Sadržaj poruke: mob 064xxxxxxx dina
 • Želite da platite postpaid račun za korisnika sa brojem telefona 064xxxxxxx za april 2008:
  Sadržaj poruke: mob 064xxxxxxx 08104 mc

One thought on “mt:s omogućio plaćanje postpaid računa Visa i Master karticama

Leave a Reply