mts
Operateri

Nove cene za Biznet Mix Net korisnike

mt:s obaveštava Biznet Mix Net korisnike da će se od 1. marta 2013. godine primenjivati nova cena uspostave veze u iznosu od 5,90 dinara, kao i nova cena SMS poruke u iznosu od 3,90 dinara.

Takođe, primenjivaće se i novi obračunski interval 60s + 60s, što znači da će se razgovori zaokruživati na 1 minut.

mts

Korisnike Biznet Mix Net tarifnih profila od 1. marta očekuje i novina u okviru mesečne pretplate – dodatnih 500 minuta za razgovore u mt:s mreži. Ovi dodatni minuti Biznet Mix Net korisnicima biće na raspolaganju nakon što potroše inicijalnih 2.000 minuta za razgovore u domaćem saobraćaju.

Leave a Reply