Operateri

Novo za Mix i Mix Net korisnike mt:s-a

Za korisnike Mix i Mix Net postpaid tarifnih profila uvedena je dodatna pogodnost. Sada se saobraćaj uključen u mesečnu pretplatu koji nije potrošen u tekućem mesecu može iskoristiti i tokom narednog meseca.

Ova pogodnost primenjuje se od 1. maja, tako da će korisnicima već u junu biti na raspolaganju i neiskorišćeni saobraćaj iz mesečne pretplate za maj. Prenos neiskorišćenog saobraćaja pogledajte na primeru prenetih minuta u okviru mesečne pretplate za Mix Net M tarifni profil.

Isti princip se primenjuje i za prenos SMS poruka i količine podataka uključenih u mesečnu pretplatu. Preneta količina saobraćaja može se iskoristiti samo u mesecu u koji je preneta.

MesecMinuti u okviru preplatePotrošenoPreostalo
MAJ300200100
JUN300+100 (preneto iz maja) = 400250150
JUL300+150 (preneto iz juna) = 4500300 (količina od 150 minuta  preneta iz juna se poništava)
AVGUST300+300 (preneto iz jula) = 600

 

Leave a Reply