Operateri

Novosti u mt:s kontroli troškova

Telekom Srbije obaveštava korisnike tarifnog profila mt:s kontrola troškova da će od 1. februara 2011. godine doći do izmene u tarifnom profilu mt:s kontrola troškova. Za iznos mesečnog računa od 500 dinara korisnici će imati na raspolaganju svakog meseca 500 dinara kredita koje mogu da troše po svojoj želji i bonus od 500 dinara koje će moći da troše samo na prenos podataka, SMS poruke i pozive u mt:s mreži.

Ukoliko u toku meseca korisnik ne potroši kredit ili bonus u celini, preostali iznos će biti prenet u naredni mesec. Takođe, ukoliko korisnik potroši kredit od 500 dinara pre kraja meseca može da ga dopuni po želji i na taj način u potpunosti kontroliše svoje troškove.

One thought on “Novosti u mt:s kontroli troškova

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  CENE ZASNOVANE NA STVARNIM TROSKOVIMA?

  Jedno od osnovnih prava potrosaca (krajnjeg korisnika, pretplatnika) jeste pravo na na izbor – mogucnost izbora izmedju vise javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga kao usluga od opsteg ekonomskog interesa po prihvatljivim cenama i uz garanciju kvaliteta (clan 2. tacka 5. Zakona o zastiti potrosaca – ZZP).

  Pored navedenog osnovnog prava, potrosac ima pravo na uredno i neprekidno snabdevanje javno dostupnim elektronskim komunikacionim uslugama odgovarajuceg kvaliteta i po pristupacnoj ceni (clan 83. stav 1. ZZP).

  U postupku prikljucenja potrosaca na elektronsku komunikacionu ili distributivnu mrezu , operator (trgovac) je duzan, izmedju ostalog, da cenu obracunava prema stvarnim troskovima pruzenih javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga.

  S obzirom na navedene zakonske odredbe, s jedne strane, i ponasanje operatora u praksi, s druge, nadlezni organi trebalo bi da informisu javnost da li se prihvatljive ili pristupacne cene telefonskih, kablovskih distributivnih, internet i drugih javno dostupnih elektronskih komunikacionh usluga zasnivaju, obracunavaju i obrazuju prema stvarnim troskovima operatora?

Leave a Reply