Operateri

Plaćena praksa u Vipu za najbolje akademce – kako se prijaviti

Na konkurs za projekat ”Budi Vip student” imaju pravo da se prijave redovni studenti završne godine osnovnih studija Elektrotehničkog (Tehničkog), Ekonomskog, Matematičkog, Saobraćajnog, Mašinskog i Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, ili srodnih fakulteta državnih univerziteta u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Novom Pazaru sa minimalnom prosečnom ocenom tokom studija 8, odličnim znanjem engleskog jezika i poznavanjem rada na računaru.

KORAK 1:
Ukoliko ispunjavaš uslove konkursa,[email protected]le.rs vip

vip

KORAK 2:
Struktura CV-ja na engleskom jeziku je obavezna i možeš je preuzeti ovde. Sadrži sve informacije koje su nam neophodne da bismo te bliže upoznali.
U biografiji navodiš sledeće podatke: - lične podatke (ime, prezime, adresa, telefon, datum i godina rođenja),
- obrazovanje (srednje i fakultetsko, smer na fakultetu),
- prosečna ocena tokom studija, godine studiranja, broj preostalih ispita do - – završetka osnovnih studija,
- učešće na seminarima, projektima, treninzima, - radno iskustvo (ako postoji),
- druge stipendije (ako si ih koristio/la ili za njih aplicirao/la),
- nivo poznavanja engleskog jezika i rada na računaru, - druga interesovanja.

KORAK 3:
Tri pitanja na koja treba da pošalješ odgovor na engleskom jeziku su:
- Describe how you see the usage of mobile internet 5 years from now.
- What would be the one thing you would change in mobile telecommunications industry and why?
- Describe 3 characteristics which make you the best candidate for becoming a Vip student.

Odgovori na postavljena pitanja su ograničeni na maksimum 400 karaktera sa razmacima po odgovoru i treba da budu poslati u Word formatu.

KORAK 4: Pored CVja i odgovora na tri postavljena pitanja, obavezna dokumentacija koju treba da priloži je potvrda fakulteta da si u školskoj 2013/2014. godini upisan u završnu godinu osnovnih akademskih studija, sa navedenom ukupnom prosečnom ocenom iz prethodnih godina studija.

Leave a Reply