Operateri

Podneti prvi zahtevi za prenos mobilnog broja u Vipu

U Vipovim prodajnim centrima danas su se desetine građana interesovale za proceduru prenosa broja i za aktuelnu ponudu ovog operatera u slučaju prelaska na Vipovu mrežu.

Realizacija prvih zahteva za prenos broja je pokazala da dobro funkcionišu sve tehničke veze između operatera i sa Centralnom bazom podataka u Republičkoj agenciji za telekomunikacije. Korisnici navode da im je do sada glavnu prepreku za promenu mobilnog operatera predstavljala nemogućnost da zadrže postojeći broj telefona koji već duže vreme koriste i da tek sada mogu ravnopravno da razmotre sve opcije. Mnogi kao razlog za dolazak u Vip navode odličan izbor mobilnih telefona, konkurentne postpaid pakete i neograničeni najbrži mobilni internet u zemlji.

“Pošto je prenos broja sasvim nova usluga, teško je u ovom trenutku proceniti kakvu bi promenu ona mogla da donese na tržištu Srbije. Verujemo da će činjenica da mogu da zadrže broj uticati na postpejd i biznis korisnike da se lakše odluče za promenu operatera”, kaže Petra Štangl, članica Upravnog odbora i navodi da je evropski prosek oko 10% prenetih brojeva. Gospođa Štangl napominje da se Vip četiri godine zalaže za uvođenje usluge prenosa broja jer smatra da je ona u interesu svih učesnika u procesu.

Leave a Reply